همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

دانلود تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری

دانلود تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری

کیفر خواست ،
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 160

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری

فروشنده فایل

کد کاربری 1747

کاربر

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن

ج: اهمیت تحقیق

د: اهداف تحقیق

ه: سوالات تحقیق

و: مشکلات تحقیق

ز: روش تحقیق

ی:سابقه تحقیق

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران

مبحث دوم : انواع زندان در ایران

گفتار اول: زندان بسته

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی

فصل سوم : زندان در اسلام

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب5

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان

1- دیدگاه مکتب کلاسیک

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

3- دیدگاه مکتب تحققی

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند.

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس

گفتار اول: تاریخچه

گفتار دوم: مفهوم

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها

فصل اول: جایگزین های سنتی

مبحث اول: آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مبحث سوم: جزای نقدی

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری

فصل دوم: جایگزین های جدید

مبحث اول: دوره مراقبتی

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: جریمه روزانه

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری

مبحث سوم: خدمات عمومی

گفتار اول: تعریف و تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران

مبحث چهارم: حبس در منزل

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل

گفتار دوم: فواید حبس در منزل

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

مقدمه

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.

.

ساماندهی تحقیق :

مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.

موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

تبیین موضوع رساله و ضرورت راجع به آن

مجازات به عنوان یکی از انواع واکنش اجتماعی همواره شاهد تحولاتی در جهت مبارزه مناسب تر علیه بزهکاری و بزهکاران و نیز تامین امنیت اجتماعی بوده است حال با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

روش ها و کیفیت اجرای این ضمانت اجرا به تدریج در ادوار مختلف تحول یافته و از حالت تنبیهیِ صدف به جنبه اصلاحی و در نهایت به عنوان وسیله بازپروری اجتماعی بکار گرفته شد.

جهت مشاهده فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید
http://ofmasweblog.ofmas.ir
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

دانلود پروژه بررسی تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران …

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ – شماره پروژه : 73 عنوان پروژه : بررسی تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران تعداد صفحات : 178 شرح مختصر پروژه : در این پروژه به بررسی تعدیل کیفر حبس در حقوق کی.

پایان نامه حقوق جزا | تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

نام محصول : پایان نامه حقوق جزا – تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. فهرست مطالب; چکیده; مقدمه; الف: ساماندهی تحقیق; ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن; ج: اهمیت تحقیق; د: اهداف تحقیق; ه: سوالات تحقیق; و: مشکلات تحقیق; ز: روش تحقیق; ی:سابقه تحقیق; بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان …

مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران – تحقیق و …

عنوان : مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. تعداد صفحات : ۱۷۶. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. مجازات به عنوان یکی از انواع واکنش اجتماعی همواره شاهد تحولاتی در جهت مبارزه مناسب تر علیه بزهکاری و بزهکاران و نیز تامین امنیت اجتماعی بوده است ومجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها …

پایان نامه بررسی کیفر حبس و تعدیل آن در حقوق کیفری …

فهرست مطالب چکیده مقدمه الف: ساماندهی تحقیق ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن ج: اهمیت تحقیق د: اهداف تحقیق ه: سوالات تحقیق و: مشکلات تحقیق ز: روش تحقیق ی:سابقه تحقیق بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان

جایگزین‌های حبس در حقوق كیفری ایران (منتشر در پیام آموزش …

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ – کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی. 1 چكیده. حبس به عنوان كیفر در تاریخ تحولات حقوق كیفری (نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یك واقعیت گریزناپذیر وجود داشته‌است. هر چند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویكرد بر فلسفه مجازات حبس به وجود آمده ‌است ولی در سده بیستم، به ویژه سالیان پس از جنگ جهانی دوم، …

مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران – دنلود مقاله و …

مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد …

پروژه یو| تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران|حقوق

پروژه یو |دانلود پروژه دانشجویی , مقاله , پایان نامه ,اموزش,تحقیق ,تحقیق دانشجویی|تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایرانحقوقکار تحقیقی تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران.

چگونگي تبديل كيفر حبس به معافيت دائم يا معافيت موقت

۵ آبان ۱۳۹۲ – همانطور که خواننده گرامی در بخش اول معافیت کیفری و دنباله آن ملاحظه کرده‌اند قانونگذار از ابتدای حادث شدن یک جرم برای یک مجرم اتفاقی او را چون کودکی تحت … ماده ۶۴ قانون مجازات مقرر داشته: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است …

دانلود پایان نامه با موضوع تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری …

دانلود پایان نامه با موضوع تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. مقدمه : حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق …

[PDF]جايگاه جايگزين های حبس در نظام عدالت كيفری ايران )حال و آینده(

با دیباچة صفاري، علي؛ چاپ اول، انتش اراتجایگزین هاي حبس در حقوق كيفري ایران فیروزجائي، حس ن؛. فردوسي، 1386، صص …. موس ع ) به دلیل نقش تعدیل كنندگی آزادی مش روط در مرحلة اجرای مجازات. حب س و نیز عدم اجرا و … اگر چه جزء تدابیر جایگزین حبس به عنوان كیفر مس تقل و در معنی واقعی آن. به حساب نمی آیند.

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران|دانلود پروپوزال …

مقدمه حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط …

[PDF]ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗ

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ. ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻬﻲ ﻣﻨﺶ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ : ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺠﺖ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻱ ﻧﮋﺍﺩ. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ: ﺣﻤﻴﺪ ﻏﻼﻣﻲ. 1391 …

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران – پژوهشگاه علوم و …

با توجه به نا کارآمد بودن حبس به ویژه حبس های کوتاه مدت در اصلاح و باز پروری زندانیان و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه های اجرای مجازات سالب آزادی ، سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت.در ایران از نخستین دوره های قانون …

[PDF]ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ :

داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻣﻮﺿﻮع. : ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻞ ﻓﺮدي ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪي. ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻣﯿﺮي ﻣﻘﺪم. اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور. : دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ. داﻧﺸﻮر ﺛﺎﻧﯽ. داﻧﺸﺠﻮ. : ﻣﻠﯿﺤﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ آﺑﮑﻮه. ١٣٩٣ …

مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید – اداره کل …

۲۰ بهمن ۱۳۹۴ – سياستهاي قوه قضاييه جهت كاهش استفاده از مجازات حبس در نتيجه انديشه ها و جنبش هايي است كه در دوران معاصر در حوزه حقوق كيفري مطرح شده است. …. به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با …

[PDF]بررسی حقوقی مجازات های جایگزین حبس – مجله علمی تخصصی …

حقوق و علوم قضایی. ، شماره. 91. ،. جلد. ،9. دی. 9911. ، ص. 49. -. 27. ISSN: ١٣٩٤-٠٠٣٨ http://www.joih.ir. ٢٧. بررسی حقوقی مجازات های جایگزین حبس. احمد رضا نصراللهی ، منیژه پیوسته. دانشجوی. کارشناسی ….. تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است. این تاسیس …

تدابير جايگزين حبس در قانون جدید مجازات اسلامی – …

حبس در منزل، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مقاله حقوقی، حبس زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی، مقاله رایگان رشته جزا و جرمشناسی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

دانلود پایان نامه :بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین …

1-1- حبس.. 12. 1-1-1-مفهوم زندان(حبس).. 12. 1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس 13. 1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس.. 14 …. این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی …

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین …

هرگاه مجازت جرم ارتكابی قانونا” حبس توام با جزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست . فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت probation مقدمه : این تاسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددكاران اجتماعی به جای كیفر زندان در مدت معینی به …

مجازات حبس راهی برای امن سازی جامعه یا کانون آموزش بزهکاری | …

۳ مرداد ۱۳۹۶ – گر چه کیفر حبس با رویکرد مجازات مجرم، امن سازی جامعه و اصلاح و بازپروری او در زندان مورد توجه است؛ اما نمی توان انکار کرد که آسیب های مجازات حبس بسیار جدی و غیر قابل اغماض است. نرخ بالای جمعیت کیفری از یک سو و عدم توسعه کمی و کیفی زندان ها و بازداشتگاه ها آسیب های زیادی را متوجه زندانیان، خانواده زندانیان و …

کلینیک حقوقی ایران – نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به …

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرایم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان بتدریج اعتماد به توانایی جنبه های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم شناسی بشدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در عمال مجازاتهای سالب آزادی به منظور اصلاح و …

تلاشهاي بين المللي و قانونگذار كيفري ايران براي تحديد … – …

امروزه بامشخص شدن معايب مجازات سالب آزادي وعدم موفقيت نظام زندانها درباز پروري اجتماعي بزهكاران 2، نظامهاي كيفري تحت تاثير آموزه هاي كيفر شناسي ويافته هاي جرم ….. مجازات حبس نيز قانونگذار مجازات اسلامي1361 عمدتا از مقررات قانون تعليق اجراي مجازات مصوب1346 تبعيت كرده است با اين تفاوت كه اين نهاد حقوقي،ديگر به مجازات …

نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين … …

نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان – قسمت اول. دكتر محمد صالح وليدي (دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه آزادي اسلامي). پيشگفتار تعليق مجازات به عنوان يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري , از جمله موضوعات مهم حقوق جزاي عمومي است اين تاسيس حقوقي در تاريخ حقوق كيفري نمودي است كه در قرن نوزدهم …

حبس ۳۰ سال جایگزین مجازات اعدام و حبس ابد می‌شود – موسسه …

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با یادآوری طرح تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: مجازات اعدام برای افرادی که از کودکان جهت حمل موادمخدر استفاده کنند در نظر گرفته خواهد شد. علی بختیار در توضیح آخرین وضعیت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: این طرح هفته آینده تکمیل و به هیات رئیسه مجلس برای …

مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس!

۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ – در این میان، کیفر حبس بعنوان یکی از متعارفترین و مشهورترین مجازاتها؛ مورد بیشترین تغییر و تحولات در راستای اعمال آموزه های مدرن حقوق کیفری قرار … و اجرای کیفر حبس و یا اجرای قرارهای تأمین منتهی به بازداشت موقت متهمین در زندان دلیل موجهی برای تعدیل کیفر حبس و حبس زدایی از قوانین کیفری و اجرای …

[PDF]ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺘﻬﻢ. ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧــﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﻪ … 2. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺷﺎﻥ Ali.moosavibaygi@gmail.com …. ﺣﻘﻮﻕ/ ﺩﻭﺭﻩ. ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ … 102. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺳﺖ». ﻟﺬﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎﺩﻩ ﻯ 3 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ. ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از …

۲۴ آبان ۱۳۹۵ – تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس – هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره 17079 مورخ 1395/8/1 وزارت دادگستری موسسه حقوقی محمدزاده.

مجازات جایگزین حبس کلید جرائم رایانه‌ای | ماهنامه پیوست

ا») می‌توان گفت رویکردهای نوین و مجازات‌های جایگزین حبس به طور صریح و منسجم در نظام حقوقی ایران جای خود را نیافته بود. … قانون، «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری» در موارد …

تصویب نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس ، …

انواع فوانین و مقررات حقوقی را می توانید از طریق این صفحه در اختیار داشته باشید و مشاهده نمایید.

جایگزینهای نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی – چه …

۹ آذر ۱۳۹۲ – 7-سماواتی پیروز، امیر؛ عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، 1385. 8- ضرغامی، فرید؛ «کارکرد دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی در کاهش جمعیت کیفری زندان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 60، زمستان 86. 9- فرج اللهی، رضا؛ «شخصی کردن قضایی مجازات»، ماهنامه …

مرکز پژوهشها – قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

۸ خرداد ۱۳۹۲ – ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی …

[DOC]2-4:ماهیت حقوقی حبس

در اصلاحیه قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مجازاتها تعدیل شده وجرایم در سه نوع جنایت،جنحه خلاف،خلاصه شد و حبس با اعمال شاقه و حبس مجرد از قانون جزای ایران حذف شد. … 2-4:ماهیت حقوقی حبس:محکومیت به کیفر حبس علاوه بر ماهیت کیفری دارای قالب و آثار حقوقی نیز می باشد این جنبه از کیفر حبس در واقع امری اعتباری است که به دلیل …

شرایط تعلیق اجرای مجازات براساس قانون جدید – باشگاه …

۱۰ مرداد ۱۳۹۳ – به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، براساس قانون جدید مجازات اسلامی شرایط تعلیق اجرای مجازات بررسی و تدوین شده است. ماده ۲۵ – … قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما «معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا» آزاد می‌گردد.

اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای متهمان بدون سابقه کیفری …

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر توجه دستگاه قضایی به کاهش عناوین مجرمانه در لوایح قضایی، گفت: بسیاری از جرایم در حد تخلف بوده و می توان جزای نقدی برای آنها در نظر گرفت.

دسته‌بندی حبس و زندان و عفو و تخفیف مجازات – حقوقی و …

دسته‌بندی حبس و زندان و عفو و تخفیف مجازات – حقوقی و قضایی و اقتصادی – بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه – حقوقی و … جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و همان گونه که در بند ۱ …

ایرنا – مجازات جایگزین حبس ، راهکار کاهش آثار روانی و مادی زندان

۷ آذر ۱۳۹۵ – در قانون مجازات عمومی پیشین و همچنین قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب نیز ساز و کارهایی تعبیه شد که براساس آن برخی از مجرمان بجای تحمل کیفر حبس، مجازات جایگزین مانند جریمه، محرومیت از شغل و… می شوند. اما چنین تغییر، تعدیل و یا تبدیلی در قالب تخفیف مجازات، آنچنان که باید در محاکم اجرایی اعمال نشده است …

اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی/تغییر مقررات تعدد جرم …

۲۵ آبان ۱۳۹۵ – معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، تعدد جرم و جرایم موجب حد و قصاص در افراد زیر 18 سال را طی لایحه‌ای که در دست … تبصره «اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیری است که پس از نقض قوانین کیفری، مطابق قانون در مورد اطفال و مجانین اعمال می‌شود.».

[PDF]نظارت الکرتونیکی: گامی به سوی جايگزين های زندان

جایگزین هاي زندان، مجازات هاي بينابين، نظارت الکترونيکي، حبس خانگي، تعليق مراقبتي،. تدابير نظارتي. 1. … در همین راس تا، در كنار. ش یوه هاي دیگر تعدیل كیفر حبس مانند آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی، امروزه … جایگزین های زندان به ویژه با نگاهی به حقوق كیفری فرانس ه مورد مطالعه قرار. مي گیرد. هدف اصلي نظارت …

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون …

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم ميكند: الف- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه …

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعمال مجازات …

البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آرای قطعی مراجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری، را خلاف …

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

۲۱ تیر ۱۳۹۴ – ماده۵ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه … تبصره اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر …

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) – پایگاه …

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ – ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی …

[PDF]ﮔﺴﺘﺮﺓ ﻓﻘﻬﻲ – ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻣ

۲۵ تیر ۱۳۹۱ – ﻣﻲ ﺭﻭﺩ، ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ. ﺷــﺎﻫﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷــﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻔﺮ ﺣﺒﺲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﻖ. ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ، ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮﻱ، ﻛﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ . ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ …

چالشهاي کيفر حبس ابد در حقوق کيفري ايران با نگاهي به …

۷ آبان ۱۳۹۵ – با توجه به تحقیقات به‌عمل‌آمده می‌توان موانع فرهنگی، اقتصادی و حقوق بشری را در زمره چالشهای کیفر حبس ابد در عرصه داخلی و چالشهای ناظر بر رعایت قانونی بودن، رعایت اصل فردی کردن و متناسب بودن جرم و مجازات، انسانی بودن و تعدیل مجازات حبس ابد را در زمره چالشهای کیفری حبس ابد در عرصه بین‌المللی ذکر نمود.

مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس! – دفتر وکالت …

حقوق کیفری کلاسیک با طرح و اجرای تئوریهای مدرن علوم جنایی بالاخص در حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی در طول بیش از یک سده اخیر دچار تغییر و تحولاتی اساسی شده و آموزه های حقوق کیفری سنتی در رقابت با مدرنیته حاکم بر حقوق کیفری نوین به تدریج رنگ باخته و جای خود را به دستاوردهای فایده مدار و سودمدارانه ای داده که به جای …

حبس خانگی – جرم شناسی

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده … در ابتدا، جایگزینی کیفر حبس به جای مجازاتهای شدید بدنی، علیرغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندانها-به لحاظ تعدیل شکل مجازات-بسیار امیدوار کننده بود؛ولی به …

[PDF]نشست علمی سیاست حبس زدايي و معرفي کتاب حبس … – …

شست علمي سیاست حبس زدايي و معرفي كتاب حبس زدايي و زندان زدايي. فهرست مطالب. مقدمه ….. این که در سالمت روانی محبوسین تاثیر داشت این حبس را تعدیل می کنند و تبدیل به حبسی. می نمایند که شب در ….. یک حدیث از معصوم)علیه السالم( هست که می توان آن را مبنای سیاست عدالت کیفری قرار داد به این مضمون که : بین ارتکاب جرم و.

سرباز عدالت – تعلیق مراقبتی

در میان نهادهای مختلف حقوق کیفری یکی از نهادهایی که از جایگاه ممتازی برخوردار است تعلیق مراقبتی است که در حال حاضر نه تنها در اکثر نظام های کیفری مورد قبول و اقبال ….. تعلیق قسمتی از مجازات به ویژه کیفر حبس با مبانی و اهداف تعلیق مغایرت دارد و لذا تعلیق قسمتی از مجازات نه تنها از نقش تعلیق به عنوان جایگزین حبس می کاهد …

[DOC]لیست پایان نامه حقوق – پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال کرج

رحیم عبد الملکی دارائی, حقوق جزا و جرم شناسی, نقش تعدیل کننده ی تعلیق مراقبتی بعنوان کیفر جایگزین زندان, 8. علیرضا کردلو, حقوق جزا و جرم شناسی, بررسی روش های … حمید جواهری, حقوق جزا و جرم شناسی, بررسی مقایسه اثرات مجازات حبس با مجازات جریمه در شهرستان کرج, 16. مراد شمولی, حقوق جزا و جرم شناسی, دادرسی کیفری ویژه …

مقایسة اثر شدت و قطعیت حبس بر بازدارندگی آن – مطالعات …

توسط آشوری – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
برای این منظور، سه مرحله‌ای که مجازات حبس بر تصمیم‌گیری فرد تأثیر می‌گذارد، یعنی قبل از ارتکاب جرم (هنگام ارزیابی هزینه‌ها و منافع برای ارتکاب جرم)؛ در جریان تحمل … بر این اساس، در حوزۀ سیاست کیفری نیز این رویکرد بر این اعتقاد است که کیفر باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که عقلانیت بزهکار را در جهت عدم ارتکاب جرم سوق دهد.

معایب و محاسن جایگزینهای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی …

۲۰ آبان ۱۳۹۴ – تحقیق حاضر به بررسی معایب و محاسن جایگزین های مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می پردازد. … اهم آن درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری ، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشدهر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد …

مباني مجازات در آيينه ي حقوق جزا – حقوقدانان

ملاک هاي احکام حقوقي از ديگر شاخصه هايي مي باشد که در شناسايي مباني حقوق يا مجازات از سوي برخي انديشمندان عنوان شده است. …. شخصي و جايگزيني کيفر همگاني و برابر براي همه ي افراد، مسئوليت دسته جمعي افراد قبيله ي مجرم به پاسخگو بودن در برابر قرباني جرم، تعديل يافت و تنها شخص بزهکار پاسخگوي رفتار خود شناخته شد.

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه – حبس زدایی(مجموعه کامل از مقالات …

۲۰ دی ۱۳۹۱ – وبلاگ تخصصی حقوق و فقه – حبس زدایی(مجموعه کامل از مقالات در مورد حبس- حبس زدایی و جرم زدایی) – مشاوره حقوقی و تحصیلی: 21الی66961520-021. … جایگزین های کیفر حبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان (2) · بسط و توسعه تفکر … نقش دادگاه تجدیدنظر استان در تعدیل مجازات ها با تأکید بر کاهش مجازات حبس …

[PDF]تعارض اصل تناسبِ جرم و مجازات با اهداف مجازات‌ها (با نگاهی به …

سزاگرایی و کیفر رساندن مجرمان خصیصه ذاتی و ابتدایی نظام های. عدالت کیفری از گذشته تا به امروز بوده است و این ویژگی جدایی-. ناپذیــر تا حدودی در تعارض با اصل تناســب جرم و مجازات که از. جمله ارکان نظام های عدالت کیفری بسیاری از جوامع می باشد، قرار. می گیرد. در این نوشــتار تالش می شود تا ضمن تبیین مبانی اصل تناسب به.

[PDF]ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ و اﻫﺪاف آن

و در ﺳـــﻮﻣﯿﻦ ﮔـــﺎم ﺑـــﻪ ﮐﯿﻔﺮﻫـــﺎى ﺟـــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣـــﺒﺲ. ﻣـــﺬﮐﻮر در ﻗـــ. ﺎﻧﻮن ﻣﺠـــﺎزات اﺳـــﻼﻣﯽ ﻣﺼـــﻮب. ١٣٩٢. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﺼﻞ اول. -. ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ و. اﻫﺪاف. آن. در اﯾــﻦ ﻓﺼــﻞ ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ ﺿــﺮورت. و ﺑــﺮاى ﺗﺒﯿــﯿﻦ ﻣﻄﻠــﺐ. اﺑﺘــﺪا در ﮔﻔﺘــﺎر اول ﻣﻔﻬــﻮم. ﺣــﺒﺲ. از ﻧﻈــﺮ. ﻟﻐــﺖ و. اﺻــﻄﻼح ﺣﻘــﻮﻗﯽ آن ﺑﺮرﺳــﯽ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ و ﺳــﭙﺲ در. ﮔﻔﺘــﺎر دوم اﻫــﺪاف. ﮐﯿﻔــﺮ. ﺣــﺒﺲ. ﺑــﻪ ﺗﻔﺼــﯿﻞ. اﺷــﺎره. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﺎر اول.

[PDF]Criminal 7.8.93 – فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

توسط رستمی – ‏2013
ﺗـــﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻮردﺑﺤـــﺚ را ﻣﺒـــﺎرزه ﻋﻠﯿـــﻪ ﺑﺰﻫﮑـــﺎري و. ﺣﻔـــﻆ ﻧﻈـــﻢ و اﻣﻨﯿـــﺖ در ﺟﺎﻣﻌـــﻪ. داﻧﺴﺘﻪ. (اﻧﺪ. ارﺟﻤﻨﺪ داﻧﺶ،. 1383. : 32. ). ﺑﺎاﯾﻦ. ﺣﺎل، ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ. رﺳـﺪ، ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪ. ﺿﻤﺎﻧﺖ. اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾـﺮا اﻫـﺪاف ﻣﻮردﺑﺤـﺚ،. آن. ﭼﻨـﺎن. ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋـﻪ. ﺗﺌـﻮري دﻗﯿﻘـﯽ. ﻧﺒﻮده. اﻧـﺪ و ﻫﻤـﻮاره ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻨﺸـﺄ و ﻣﺒﻨـﺎي ﺣـﻖ ﮐﯿﻔـﺮ، ﯾﮑـﯽ از …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی – دانلود پایان نامه با موضوع حقوق – کالج پروژه : دانلود مقاله ، پروژه ، پایان نامه و … … بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری … سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران مطالعه تطبیقی جبران …

انواع فایل های دانشگاهی

اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران. قیمت : 13,500 تومان. توضیحات بیشتر دریافت فایل · تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. قیمت : 30,000 تومان. توضیحات بیشتر دریافت فایل · طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی. طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی.

پیشنهاد قوه قضائیه برای اصلاح مجازات موادمخدر/گرمی ها اعدام …

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – معاون حقوقی قوه قضائیه از ارسال نظرات دستگاه قضا پیرامون اصلاح قانون مجازات جرائم مواد مخدر به مجلس خبر داد و گفت: پیشنهاد داده ایم میزان مواد مخدر مشمول اعدام … نوروزی از تعیین مهلت برای قوه قضائیه به منظور اعلام نظرقضایی پیرامون طرح تعدیل مجازات اعدام جرائم مواد مخدر خبر داد و گفت: این طرح برای اخذ اعلام نظر به …

[PDF]بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم …

حقوق کیفری )نوبهار، ۹۴ ،۱۳۹۰( و به تعبیری دیگر، قلمرو عاطفه و اخالق بودن. خانواده )کاتوزیان، ۱۹ ،۱۳۸۵(، پیش فرض های فقهی و عرفی و قانونی حاکم بر. ارتباط حقوق کیفری با حریم خصوصی خانواده است؛ اما پرسش اصلی این است که. ً. قانون گذار در چه وضعی و بر اساس چه معیاری، ضمانت اجرای کیفری و مشخصا. کیفر حبس را در حوزۀ …

حقوق شهروندی/علیرضا عباسی جوکندان – مجازات های جایگزین حبس

[35] – پولک ، برنار، ماخذ پیشین، ص47. [36] – -پولک ، برنار، ماخذ پیشین، ص33. [37] – فرامرز تمجید نوجه ده تعلیق مجازات در حقوق ایران و انگلیس ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 1381، ص 97، به نقل از صفاری ، علی، کیفرشناسی و توجیه کیفری مقالات علوم جنایی ج 2 انتشارات سلسبیل سال 1384 ص 144.

[DOC]دریافت فایل ضمیمه

مورد تایید است, جزا وجرم شناسی, دیبایی, 19/11/94, تعدیل کیفر در حقوق کیفری ایران, 93, پیمان کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. مورد تایید است, جزا وجرم شناسی, حیدری, 19/11/94, بررسی نقش جنسیت در قصاص نفس و عضو از نظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران, 92, محمد صادق عابدی. مورد تایید است, جزا وجرم شناسی, مهرآبادی …

[PDF]اصل مقاله

توسط جوان جعفری بجنوردی – ‏2015
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ – اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮي. » و ﻳﺎ در ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ. ﺷﺪه. آن،. « ﻣﺤﺪودﺳـﺎزي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ آن در. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮي. » اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ . اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﻴﺪه راﻳﺞ درﺑـﺎره ﻇﺮﻓﻴـﺖ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺣﻘـﻮق ﻛﻴﻔـﺮي ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺟـﺮم. ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ …. ﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮ. 1. ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. ﻫﺎي ﺣﺒﺲ. 2. ، ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. ﻫـﺎي. ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ. 3. ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﺿﻲ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم، اﻓـﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻴـﺎرات ﭘﻠـﻴﺲ در ﻗﺎﻟـﺐ. ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮي ﻛﻴﻔﺮي و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺐ. 4.

قرار گرفتن مجازات های جاگزین حبس در دستور کار قضات – …

معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه، دستگاه قضایی در یک چشم انداز کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت به طور جدی موضوع کاهش جمعیت کیفری را دنبال می‌کند، می‌گوید: در برنامه بلند مدتی که در این خصوص طرح و برنامه‌ریزی شده است، قوه قضاییه به دنبال آن است تا مجازات حبس از مجموعه ضمانت اجراهای کیفری تعدیل شود و در این …

حقوق‌ کیفری – ویکی فقه

۴.۳ – دوره نوین کیفری ۴.۴ – نقش علوم دیگر در گسترش حقوق کیفری ۵ – مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری ۵.۱ – اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ۵.۲ – اصل عطف …. موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابدــ گاهی کیفر جسمی است (مانند قصاص و تازیانه )، گاه محدود کردن آزادی شخص (مانند تبعید، حبس، زندان ) و گاه مجازات مالی است.

اجرای احکام کیفری و حقوقی – حقوق و عدالت

متهم در مرحله‌ای در دادگاه حضور پیدا کرده و قرار تأمین کیفری وجود دارد و تفهیم اتهام شده است (نکته: در احکام حقوقی اگر ابلاغ واقعی شده باشد ولی موارد دیگر مصداق پیدا نکند یعنی حتی متهم حضور پیدا نکند رای حضوری است). محکومیت در چک بلامحل، یا حبس است یا حبس تبدیل به جزای نقدی گردیده است البته درصورتیکه مبلغ چک از یک …

حبس مجازی: کانون ناهمگرایی عدالت ترمیمی با حقوق کیفری …

۱۸ تیر ۱۳۹۲ – مهدی خاقانی نامزد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم چکیده کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ … از تعداد محکومان به حبس و افزایش نظارت اجتماعی محکومان – به عنوان رویکرد تعدیل شده کنترل اجتماعی – نخستین منطق حاکم بر طرح نظارت الکترونیک بود.

[PDF]قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – …

آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي. ﮐﺸﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺮاﺋﻢ و. ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور راي و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و. اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده. -2. ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ داراي ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. : اول. -. ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات آن در ﺷﺮع ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاردﺣ. ﺪود و ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺷﺮﻋﯽ . دوم. -. ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪي ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ وﯾﺎﻣﺤﻞ ﻧﻈﻢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ …

بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

۶ آبان ۱۳۹۳ – حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,کارآموزی,ترجمه,ورد,کلاهبرداری,خسارت معنوی,ضرر و ضرار,اجماع,قانون تجارت الکترونیکی,صدور چک,حقوق تجارت,اصول فقه,حقوق مالکیت,جعل اسناد,مسئولیت کیفری,بررسی حقوقی,سفته,چک,قرارداد,جرم جعل,قوانین ثبتی,ضمان درک,ضمان …

[PDF]1392 اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺷﻨﺎﺳﯽ در دﯾﺪه ﺑﺰه ﻫﺎي – دانش و …

ﮔﺬار را در ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق. ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻔﻮذ. اﯾﻦ آﻣﻮزه. ﻫﺎ را در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺸﺮوع ﻣﯽ. ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪ. وﯾﮋه. نآ. ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزه. ﻫﺎ. ﺑﺮ داده. ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﻣﺘﮑﯽ. ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺘﺎً. ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . از ﺟﻤﻠﻪ. ﻧﻔﻮذ آﻣﻮزه. ﻫﺎي ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ. اﯾﺮان. ﻣﯽ. ﺗﻮان از ﻓ. ﺮدي ﮐﺮدن. ﮐﯿﻔﺮﻫﺎ. ،. ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ،. ﺣﺒﺲ. زداﯾﯽ، روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎن ﻣ. ﺠﺮﻣﺎن و ﺑﺰه. ﮐﺎران و. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ. ﺑﺰه.

مقاله نگاهی فقهی به مجازات های جایگزین حبس ازقانون مجازات …

هرجاکه جامعه ای موجود باشد حقوق نیز وجود دارد ودرجایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص میدهند ضروری است که ا… … این ضمانت اجراها ازنوع کیفری هستنددردوران اولیه ضمانت اجراها بسیارسخت و شدید بودند لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف ازاجرای مجازاتها اهدافی انسانی و …

آزادی مشروط – 5-قانون مجازات اسلامی

تفاوت جرح و تعدیل. اگر ادعای مذكور فقط درباره فقدان عدالت شاهد باشد به آن تعدیل شاهد گفته می‌شود. اما در عرف قضایی در همه موارد، جرح و تعدیل شهود بكار می‌رود، چنانچه در قانون نیز جرح با تعدیل كاربرد یكسان یافته‌اند. [5]. جرح شاهد از حقوق كسی است كه شاهد به ضرر او شهادت می‌دهد. در اینجا سؤالی كه به ذهن خطور می‌كند اینست كه؛ آیا شرایط …

مهدی قدیانی – بومی سازی جایگزین ها وراهکارهای کاهش جمعیت …

انتقادهای فوق، زمینه تحول ودگرگونی واکنش های اجتماعی علیه جرم وضرورت طرح اندیشه های جایگزین حبس یا مجازاتهای بینابین را با هدف تحدید مداخله های کیفری ودر جهت ….. ارعابی، کیفرمحور یاسرکوبگر صرف،بلکه گاهی مهم در راستای تعدیل مجازات زندان، حفظ حرمت وکرامت انسانی وتوجه به حقوق وآزادیهای فردی زندانیان محسوب می شود.

افزایش مبلغ مجازات جزای نقدی بدل از حبس از سیصد هزار ریال …

افزایش مبلغ مجازات جزای نقدی بدل از حبس از سیصد هزار ریال به چهارصد هزار ریال مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران. مدیر سایت ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ تصویب نامه‌‌های کیفری ارسال دیدگاه 589 بازدید. تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ـ. شماره۱۰۳۰۰۰/ت۵۳۶۵۱هـ ۱۳۹۵/۸/۱۹. تصویب‌نامه در …

مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | راهکارهای عملی ونظری در …

۲۷ بهمن ۱۳۹۱ – کیفر زدایی از لحاظ نحوه اعمال به دو نوع تقسیم نمود:1- کیفر زدایی رسمی: آن زمانی است که خود قانونگذار به جرح و تعدیل در متون قانون برای حداقل بخشی نظام کیفری یا موزون سازی آن با ارزشهای و شرایط جامعه دست می زند.2- کیفر زدایی عملی: بدین صورت که علاوه بر قانونگذار، مراجع قضایی و مقامات مانند بازپرس و داستان …

مکاتب حقوق جزا – ضُحَی

۲ مهر ۱۳۹۲ – ضُحَی – مکاتب حقوق جزا – – ضُحَی. … پس می توان به صراحت بیان داشت که تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه ی انتقام شروع می شود و رفته رفته به تعدیل نسبی می رسد.حقوق جزا در بستر تاریخ یک …. [2] به سوی رویکری انسانی و هدفمند به کیفر : مکاتب کیفری سنتی اندیشه های کیفری مکتب کلاسیک همه می دانند که …

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر … – موسسه …

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان این تأسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به‌جای … شد در نیمه دوم قرن بیستم مفهوم سنتی تعلیق ساده اجرای مجازات درنتیجه رشد جرم‌شناسی بین‌المللی در ارتباط با عدالت کیفری و نیز عدم کارایی اجرای مجازات حبس در زندان و …

مقررات مربوط به نحوه وصول جزای نقدی از محکوم – خبرگزاری میزان

۹ تیر ۱۳۹۵ – به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است. لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، جریمه نقدی …

نحوه تعیین و اعمال مجازاتها (ماده ۲۷ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامی) – …

چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد. (به موجب مصوبه مورخ ۱۶ آبان ۹۵ هیأت وزیران، مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲- از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰/۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصدهزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال تعدیل شده است.) ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر …

بایگانی‌ها حبس – موسسه حقوقی اعظم شفائی

ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند : الف – 7 سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی . ب – 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو …

قانون جدید مجازات اسلامی، بسیار مترقی تر از قانون قبلی است …

۲۴ بهمن ۱۳۹۰ – اگر طبق قانون مجازات اسلامی انسان زیر 18 سال مسوولیت کیفری ندارد و اعدام نمی شود پس تکلیف اون نوجوونهایی که زیر 18 سال سن داشتند و اعدام شدند چی میشه؟ …. قانون جدید مجازات با تغییرات فوق العاده اش بهترین روش برای آشنا کردن جامعه با حقوق و علم وآگاهی از آن است باشد ک با آگاهی مردم جرم و بزه کم و کمتر شود به …

معیار تعدیل مجازات ،شخصیت متهم یا قاضی؟ – یول‌پرس | …

۲ آذر ۱۳۹۴ – بدون تردید پس از سال‌ها و دهه‌های تجربه‌ی تلخ شکست اجرای حتمی مجازات‌ها و به‌ویژه حبس در نظام‌های کیفری، این رویکرد در نظام کیفری ما، چرخشی است تدریجی جهت اصلاح سیاست کیفری … کلمات کلیدیآیین دادرسی کیفری جدید تعدیل مجازات شاپور اسماعلیان شخصیت متهم شخصیت متهم یا قاضی مقاله حقوقی یول‌پرس.

بازبه یادتو – فلسفه مجازات در نظام حقوقي اسلام

روحانيون مذهب مسـيح، اول كسـاني بودند كه با ابراز تنفـر از خونريزي، خواستـار تعديل مجـازات شده و مجـازات حبـس را به جاي كيفـر اعدام توصيـه كردند و براي اصـلاح و تربـيت زندانيان اقـدام و از زندان‌ها بـازديد به عمل آوردند. در سال 817 ميـلادي در مجـمع روحانـيون مسـيحي در رم، مقـررات مربوط به اداره زندان‌ها تصويـب و تـأكيد شد كه زندان‌ها بايد جنبه …

تبدیل مجازات ها | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – كلمات كليدي : تبديل، تخفيف، مجازات، اقدامات تأميني نویسنده : ميثم مراديان > تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن ،دگرگون‌س.

درباره کاهش تعداد زندانیان – ستاد حقوق بشر

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ – در برنامه بلند مدتی که در این خصوص طرح و برنامه‌ریزی شده است، قوه قضاییه به دنبال آن است تا مجازات حبس از مجموعه ضمانت اجراهای کیفری تعدیل شود و در این راستا، بایستی نسبت به بازنگری در قوانین موجود و اصلاح آنها با رویکرد حبس‌زدایی اقدام شود؛ مضاف بر اینکه در لوایح جدید باید کمتر از مجازات حبس استفاده …

اصول راهبردیِ سیاست تقنینیِ… – کمیسیون مستقل حقوق …

۲۷ خرداد ۱۳۹۴ – اکثریت حقوقدانان و جرم‌شناسان، ضمانت اجرای حبس را نه‌تنها کیفر مناسبی نمی‌دانند، بلکه معترف‌اند که جزاهای کوتاه‌مدت حبس، اختلال عمیقی در زندگی محکوم به …. به نظر می‌رسند؛ ضرورت تعدیل و تبدیل کیفرها و ضمانت اجراهای کیفری به ضمانت اجراهای غیرکیفری، تنوع در مجازات‌ها و ضمانت اجراها و سایر اقدامات جبرانی.

سایت علي توسلي – حمایت کیفری از حقوق ثبت فصل اول1

فرضيه اصلي تحقيق غلبه كيفرهاي مالي و كيفر انفصال بر كيفر حبس را در حقوق ثبت نشان مي دهد بنحوي كه پر كاربردترين مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزاي نقدي و … خود بيان نموده ” شبه مدني” است ، ثبت ماهيت مدني دارد نه کيفري، لذا اگر نمي توانيم به صورت مطلق از حقوق ثبت کيفر زدايي کنيم لااقل به صورت نسبي تعديل شود.

[PDF]مجله تحقيقات حقوقي – تحقیقات حقوقی – دانشگاه شهید بهشتی

توسط علی حسین نجفی ابرندآبادی
ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ. واﮐﺎوي اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﺿﯽ … اﻟﻒ) اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ. اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه در ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات، ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺣﺮاز ﻣﻘﺮون ﺑﻮدن ﺟﺮم ﺑﻪ. ﮐﯿﻔﯿﺎت ﯾﺎ ﻗﺮاﯾﻦ ﻣﺨﻔﻔﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﺒ. ﻖ ﮐﺮدن ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺎ ….. ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺒﺲ ﻣﺠـﺮد. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﮕﺮ اﯾﻦ. ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاي ارﺗﮑﺎ. ب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﺻﺎدر ﺷﻮد. ». 23 . در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮان ﯾﺎ ﭘﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣـﺘﻬﻢ، ﺣﺴـﻦ ﺷـﻬﺮت ﯾـﺎ ﻓﻘـﺪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ. ي ﮐﯿﻔـﺮي،. ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم در …

مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی – ایسنا

۲۱ مرداد ۱۳۹۴ – یک وکیل دادگستری گفت: قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمینه حذف ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی و الغاء حبس بدهکاران، فاقد دستاوردی قابل اعتنا بوده و صرفاً ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی را تعدیل کرده است. سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با …

بهترین مطالب حقوقی – سایت حقوقی هادی کاویانمهر

معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، تعدد جرم و جرایم موجب حد و قصاص در افراد زیر ۱۸ سال را طی …… تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است …

در تاريخ 06/دسامبر/2017 بدون دیدگاه برچسب ها : ،،

نوشته شده توسط ofmas

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار