همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

دانلود مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانی

دانلود مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانیتوضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظریمقدمه 12
2-1- مبانی نظری پژوهش 12
2-1-1- ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13
2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن …………………………………………………………………13
2-1-1-2- کارکردهای ساختار 14
2 -1-1-3- ابعاد ساختار 14
2-1-1-4- تئوری¬های کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار 15
2-1-1-5- نوع¬شناسی ساختار 16
2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی……………………………………………………16
2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی………………………………………………………..17
2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی 16
2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی… 16
2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی.. 17
2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی ………….18
2-1-1-5-2-2- ساختار شبکه¬ای…………………………………………………………….. 18
2-1-1-5-5- 3- ساختار ستاره¬ای شکل یا خوشه ستاره¬ای………………………18
2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ………………………………………………………19
2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی ……………………………………………………………..19
2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشه¬ای ……………………………………………………………20
2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی …………………………………………………………… 20
2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده………………………………………………21
2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز …………………………………………………………..21
2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده ………………………………………………………….25
2-1-1-5-2-8-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده………………….27
2-1-2- قدرت 28
2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن …………………………………………………………………..28
2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط 29
2-1-2-3- قدرت و وابستگی 31
2-1-2-4- پیامدهای قدرت و دیدگاه¬های مختلف به آن 32
2-1-2-5- منابع قدرت 33
2-1-2-6- دسته¬بندی قدرت 34
2-1-2-7- کاربرد قدرت 35
2-1-2-8- جمع¬بندی 37
2-2- پیشینه پژوهشی 38
2-2-1- پیشینه خارجی 38
2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی 38
2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ………………………………………………39
2-2-2- پیشینه داخلی 40
2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی 40
2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن …………………………………………….41
2-2-3- جمع ¬بندی پژوهش‌های پیشین 42
2-3- جمع ¬بندی فصل 43

2-1- مبانی نظری

در زندگی سازمانی امروزی، مبتنی بر مفهوم پویای”برهم¬کنش چندلایه”(ترک¬زاده، 1388)، نیروهای پویای متعدد و متکثری بر دانشگاه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز (هوی و میسکل، 2005 و 2008) نفوذ می یابند. این نیروها از طریق نفوذ (شکل¬دهی و جهت¬دهی) در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح مختلف (فردی، گروهی و سازمانی)، توانمندی سازمانی را نیز متاثر می نمایند. از جمله این عوامل، ساختار سازمانی و قدرت و منابع پویای آن می¬باشد (فونشن ،2007؛ اسوار ،2006). پویش معنادار دانشگاهی، مستلزم درک پویایی¬ها و پیچیدگی¬های درونی و محیطی آن است (ترک¬زاده، 1388). از این رو بررسی رابطه بین انواع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران به منظور ادراک پویایی¬های درون دانشگاهی اهمیت می¬یابد.
2-1-1-ساختار سازمانی
2-1-1- 1- تعریف ساختار سازمانی و ماهیت آن
ساختار سازمانی موضوعی است که اکثر افراد در موقعیت¬های کاری، کمتر در خصوص آن به تفکر می-پردازند. افراد هر روز به سر کار خود رفته و وظایف خویش را انجام می¬دهند اما در خصوص چگونگی سازماندهی سازمان نمی¬اندیشند. ساختار سازمانی، هم برای سازمان و هم برای اعضای آن مفهوم و عاملی بسیار کلیدی تلقی می¬شود که می¬بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. از این¬¬رو می¬بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. زیرا یکی از پیامدهای ساختار سازمانی، موفقیت ها و شکست¬های سازمان و اعضای آن می¬باشد (فونشن، 2007).
ساختار روش و رویه¬ای است که به وسیله آن فعالیت¬های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می-شوند. از این¬رو ساختار به کنترل اعمال اعضای سازمان می¬انجامد (رابینز و جاج، 2009؛ اعرابی، 1376). در واقع ساختار میدانی¬است برای کنش¬های سازمانی در سطوح مختلف (هال، 2002). با چنین تعریفی، ساختار عملاً قلمرو وسیعی می¬یابد که دارای ابعاد، عناصر و ویژگی¬های خاص خود می¬باشد. بر همین اساس، ساختار سازمانی، بسته به ترکیب ابعاد، عناصر و ویژگی¬های خود، در انواع مختلفی متجلی خواهد شد. بدیهی است که هر نوعی نیز به نوبه خود، کارکرد و به تبع اثرات ویژه خود را خواهد داشت. لذا ملاحظه می¬شود که ساختار سازمانی می¬تواند نقش و اثر تعیین¬کننده¬ای در کیفیت عملکرد و اثربخشی سازمان در سطوح و رده¬های مختلف داشته باشد.
در نگاهی دیگر، ساختار سازمانی برآیند چرخه پویای تفکیک و یکپارچگی می¬باشد. بدین معنا که تفکیک در سازمان از طریق تقسیم کارویژه¬های (کار، نقش و عملکرد) مختلف میان اجزای یک مجموعه سازمانی، رخ می¬دهد. این مهم (تفکیک) منجر به ایجاد فشار فزاینده برای برقراری ارتباط و هماهنگی میان اجزا می¬گردد. این امر نیز به نوبه خود به یکپارچگی سازمانی می¬انجامد. تحقق این مهم (یکپارچگی سازمانی) خود از طریق ایجاد یک واحد مدیریتی یا سیستم¬ها و روش¬های واحد یا هماهنگ انجام می¬پذیرد. حال چنانچه یکپارچگی با رشد سازمان هماهنگ گردد، خود تفکیک مجدد را ایجاب می¬نماید. تفکیک مجدد نیز خود منجر به یکپارچگی مجدد می¬شود. پس بر اساس پویایی¬های داخلی واقتضائات محیطی می¬بایست تفکیک¬ها و یکپارچگی¬های متفاوتی ایجاد نمود. به عبارتی دیگر، متناسب با شرایط درونی و برای پاسخگویی معنادار به اقتضائات محیطی می¬بایست به طور مستمر (دائم نه بلکه لحظه به لحظه) به طراحی تفکیک و یکپارچگی¬های پویا اقدام نمود. از این¬رو می¬بایست همواره درصدد برقراری تعادل پویا بین این دو مفهوم بود (هچ، 1387).

مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1- مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-1- ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن …………………………………………………………………13

2-1-1-2- کارکردهای ساختار ……………………………………………………………………………… 14

2 -1-1-3- ابعاد ساختار………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1-4- تئوری­های کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار…………………… 15

2-1-1-5- نوع­شناسی ساختار ………………………………………………………………………………. 16

2-1-1-51- انواع کلاسیک ساختار سازمانی……………………………………………………16

2 -1-1-52- انواع جدید ساختار سازمانی………………………………………………………..17

2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی …………………………………………………….. 16

2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی……………………………………………………………… 16

2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی………………………………………………………… 17

2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی ………………………………………………………… ………….18

2-1-1-5-2-2- ساختار شبکه­ای…………………………………………………………….. 18

2-1-1-5-5- 3- ساختار ستاره­ای شکل یا خوشه ستاره­ای………………………18

2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ………………………………………………………19

2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی ……………………………………………………………..19

2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشه­ای ……………………………………………………………20

2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی …………………………………………………………… 20

2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده………………………………………………21

2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز …………………………………………………………..21

2-1-1-5-2-8-2– ساختار بازدارنده ………………………………………………………….25

2-1-1-5-28-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده………………….27

2-1-2- قدرت……………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن …………………………………………………………………..28

2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط ………………….. 29

2-1-2-3- قدرت و وابستگی ………………………………………………………………………………. 31

2-1-2-4- پیامدهای قدرت و دیدگاه­های مختلف به آن……………………………………. 32

2-1-2-5- منابع قدرت ………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-2-6- دسته­بندی قدرت ………………………………………………………………………………… 34

2-1-2-7- کاربرد قدرت ………………………………………………………………………………………… 35

2-1-2-8- جمع­بندی …………………………………………………………………………………………….. 37

2-2- پیشینه پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-1- پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………. 38

2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی………………………………………………… 38

2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ………………………………………………39

2-2-2- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………… 40

2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی………………………………………………. 40

2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن …………………………………………….41

2-2-3- جمع ­بندی پژوهش‌های پیشین ……………………………………………………………………. 42

2-3- جمع ­بندی فصل………………………………………………………………………………………………………… 43

2-1- مبانی نظری

در زندگی سازمانی امروزی، مبتنی بر مفهوم پویای”برهم­کنش چندلایه”(ترک­زاده، 1388)، نیروهای پویای متعدد و متکثری بر دانشگاه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز (هوی و میسکل، 2005 و 2008) نفوذ می یابند. این نیروها از طریق نفوذ (شکل­دهی و جهت­دهی) در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح مختلف (فردی، گروهی و سازمانی)، توانمندی سازمانی را نیز متاثر می نمایند. از جمله این عوامل، ساختار سازمانی و قدرت و منابع پویای آن می­باشد (فونشن[1]،2007؛ اسوار[2]،2006). پویش معنادار دانشگاهی، مستلزم درک پویایی­ها و پیچیدگی­های درونی و محیطی آن است (ترک­زاده، 1388). از این رو بررسی رابطه بین انواع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران به منظور ادراک پویایی­های درون دانشگاهی اهمیت می­یابد.

2-1-1-ساختار سازمانی

2-1-1- 1- تعریف ساختار سازمانی و ماهیت آن

ساختار سازمانی موضوعی است که اکثر افراد در موقعیت­های کاری، کمتر در خصوص آن به تفکر می­پردازند. افراد هر روز به سر کار خود رفته و وظایف خویش را انجام می­دهند اما در خصوص چگونگی سازماندهی سازمان نمی­اندیشند. ساختار سازمانی، هم برای سازمان و هم برای اعضای آن مفهوم و عاملی بسیار کلیدی تلقی می­شود که می­بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. از این­­رو می­بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. زیرا یکی از پیامدهای ساختار سازمانی، موفقیت ها و شکست­های سازمان و اعضای آن می­باشد (فونشن، 2007).

ساختار روش و رویه­ای است که به وسیله آن فعالیت­های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می­شوند. از این­رو ساختار به کنترل اعمال اعضای سازمان می­انجامد (رابینز و جاج، 2009؛ اعرابی، 1376). در واقع ساختار میدانی­است برای کنش­های سازمانی در سطوح مختلف (هال، 2002). با چنین تعریفی، ساختار عملاً قلمرو وسیعی می­یابد که دارای ابعاد، عناصر و ویژگی­های خاص خود می­باشد. بر همین اساس، ساختار سازمانی، بسته به ترکیب ابعاد، عناصر و ویژگی­های خود، در انواع مختلفی متجلی خواهد شد. بدیهی است که هر نوعی نیز به نوبه خود، کارکرد و به تبع اثرات ویژه خود را خواهد داشت. لذا ملاحظه می­شود که ساختار سازمانی می­تواند نقش و اثر تعیین­کننده­ای در کیفیت عملکرد و اثربخشی سازمان در سطوح و رده­های مختلف داشته باشد.

در نگاهی دیگر، ساختار سازمانی برآیند چرخه پویای تفکیک و یکپارچگی می­باشد. بدین معنا که تفکیک در سازمان از طریق تقسیم کارویژه­های (کار، نقش و عملکرد) مختلف میان اجزای یک مجموعه سازمانی، رخ می­دهد. این مهم (تفکیک) منجر به ایجاد فشار فزاینده برای برقراری ارتباط و هماهنگی میان اجزا می­گردد. این امر نیز به نوبه خود به یکپارچگی سازمانی می­انجامد. تحقق این مهم (یکپارچگی سازمانی) خود از طریق ایجاد یک واحد مدیریتی یا سیستم­ها و روش­های واحد یا هماهنگ انجام می­پذیرد. حال چنانچه یکپارچگی با رشد سازمان هماهنگ گردد، خود تفکیک مجدد را ایجاب می­نماید. تفکیک مجدد نیز خود منجر به یکپارچگی مجدد می­شود. پس بر اساس پویایی­های داخلی واقتضائات محیطی می­بایست تفکیک­ها و یکپارچگی­های متفاوتی ایجاد نمود. به عبارتی دیگر، متناسب با شرایط درونی و برای پاسخگویی معنادار به اقتضائات محیطی می­بایست به طور مستمر (دائم نه بلکه لحظه به لحظه) به طراحی تفکیک و یکپارچگی­های پویا اقدام نمود. از این­رو می­بایست همواره درصدد برقراری تعادل پویا بین این دو مفهوم بود (هچ، 1387).[1]Fontaine

[2]Swarr

جهت مشاهده فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید
http://ofmasweblog.ofmas.ir
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

[PDF]طراحي ساختارهای سازماني – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

بعد از انتصاب. مديران. میانی. : طراحی ساختارهاي سازمانی. مامورين دولتي. ❖. اهداف. درس. هدف کلي. : آشنایی. فراگيران. با. مبانی. طراحی. ساختارهای. سازمانی. اهداف جزيي. : پس ….. در سالهای اخير نوع جدیدی از سازماندهی موردنظر قرار گرفته است که در آن حداقل تقسيم وظرایف. بطور رسمی دیده می. شود و بيشتر ماهيت غيرر. سمی دارد . نظریه. پردازان.

مبانی ساختار سازمانی – مدیریار

وقتی که نظریه پردازان سازمان، تعارض را بررسی می¬کنند بر مسائل و مشکلات هماهنگی تأکید دارند. در حالیکه دانشجویان رفتار سازمانی، همین تعارض را کاملاً ناشی از مسائل و مشکلات افراد دورن سازمان می بینند ولی دانشجویان تئوری سازمان، این تعارض را نشأت گرفته از نواقص موجود در طراحی سازمان می پندارد. بدیهی است که این مسئله دلالت …

[PDF]ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮووﺗﻮان – Index of

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی. ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ د. ر آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺨﺼـﺼﯽ. ﺗـﺮ، ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات. دﻗﯿﻘﺘﺮ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮدﯾﺘﺮ و ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻂ. ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻃﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ . از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣـﯽ. ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ. ﻫﻤﮑـﺎری، ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻏﯿـﺮ دﻗﯿـﻖ ﮐـﺎر،. ﺳﻠﺴﻪ.

[PDF]تحلیل ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی … – مرکز …

هامن طور که در تاریخچه مورد اشاره واقع شد تاریخچه فعالیت این سازمان، به حدود. هفتاد سال پیش بازمی گردد. هدف از راه اندازی این سازمان نیزمترکز در برنامه ریزی. برای متام ابعاد و بخش های کشور است که نظارت بر پیرشفت هامهنگ کشور را. می تواند در پی داشته باشد. اما با توجه به اینکه قدرت در اختیار این سازمان یک قدرت ساختاری بود که به …

[PDF]ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – ﺳﺎزﻣﺎن،. ﺗﻤﺎﯾﻞ. زﯾﺎدي. ﺑﻪ. ﻣﻔﻬﻮم. ﺳﺎزﻣﺎن. ﯾ. ﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه. ﺑﻪ. وﺟﻮد. آﻣﺪه. اﺳﺖ . ﻟﺬا. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺑـﺎدﮔﯿﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و در آﺧﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اي از ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ادﺑﯿـﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ …. ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و در ﻫﺮ رده ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﯿﺖ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﮑﺮ …

دانلود مبانی نظری ساختار سازمانی

۲۳ خرداد ۱۳۹۵ – نمونه ای از مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ 19:26 1- مقدمه اين مديران بر اساس رتبه خود در ساختار سازماني، اعمال قدرت مي‌كنند آنها بر تشخيص مبانی نظری سازمان ومدیریت از دیدگاه اسکات – وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی yzanganehpersianblogir/post/462/ “دیگر مالکیت وابزار ، ساختار طبقاتی را …

[PPT]مبانی رفتار سازمانی

1) پیش درامدی بر رفتار سازمانی. 10) رهبری. 11) قدرت و سیاست. 12) تعارض و مذاکره. 13) ساختار سازمانی. 14) طرح ریزی شغل. 15) عملکرد و سیستم پاداش. 16) فرهنگ سازمانی. 17) تغییر و بهبود سازمانی. 2) رفتار سازمانی در سطح جهانی. 3) مبانی رفتار فرد. 4) مفاهیم اصلی انگیزش. 5) انگیزش از مفاهیم تا کاربرد. 6) تصمیم گیری فردی.

[DOC]ساختار سازماني و تحول اداري

فصل دوم – ادبيات و مباني نظري تحقيق …. دوم، ساختار بدين سبب طرح ريزي مي‌گردد كه قدرت افراد مختلف در سازمان تفهيم شود كه بايد مقررات سازمان را رعايت كنند. سوم، ساختار حوزه يا محدوده اعمال قدرت را تعيين مي‌كند ( ميزان قدرتي كه هر پست يا مقام سازماني دارد مشخص مي‌شود)، و تصميماتي بايد در اين محدودة قدرت گرفته شود و همچنين در …

[PPT]ساختار سازمانی

توانمند سازي: آموزش: فرهنگ سازمانی: ساختار سازماني: استراتژی سازماني: سبك مديريت: قدرت: آزادي عمل: تاريخچه و مبانی توانمند سازی. توانمند سازی (Empowerment ) چيست ؟ توانمند سازی کارکنان به فرآيندی اطلاق می شود که طی آن مدير به کارکنان کمک می کند. تا توانايی لازم برای تصميم گيری مستقل را بدست آورند ، اين فرآيند نه تنها …

اثـیـــــر…سایت جامع مدیریت – مبانی ساختار سازمانی

مبانی ساختار سازمانی پاسخ به چند پرسش در ارتباط با ساختارسازماني. فصل اول: سازمان چیست؟ سازمان پدیده¬ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و …. سازمانی اثر بخش است که خواسته های عوامل محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست، برآورده کند این رویکرد شبیه به نظریه سیستمی است، ولی …

مدیریت – مبانی نظری در مورد سبک های رهبری

مدیریت – مبانی نظری در مورد سبک های رهبری – … نظریه های بسیاری در مورد سبک رهبری مدیریت مطرح شده اند که در این رساله با توجه به موضوع تحقیق تعدادی از مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته، مورد مطالعه و … منشأ قدرت مقام که بیشتر شبیه رهبری انتصابی است به مقام و موقعیت رسمی که فرد در سازمان احراز کرده است باز می‌گردد .

[PPT]مبانی فلسفی تئوری سازمان

12- اصول و مبانی مدیریت (مدیریت عمومی- تعاریف- کارکردها- نظریه ها)، تالیف مهدی …. ( یا اصول مديريت در هر جامعه ) : مرتبط است با: ساختار فرهنگي جامعه. نظام ارزشي حاکم بر جامعه و حتي سازمان مربوطه. نظام اقتصادی حاکم بر جامعه. نظام سیاسی حاکم بر جامعه. 24 …. 2- اختيار و قدرت که متعلق به سطوح ساختار سازماني و مسئوليت شغلي است.

بایگانی‌ها تعریف ساختار سازمانی و انواع آن – sk3

دانلود ساختار سازمانی(فصل دوم) در 33 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در …

[PDF]طراحی ساختارهای سازمانی )2 – مرکز آموزش مدیریت دولتی

۱۷ دی ۱۳۹۲ – سنجیده سازمانی، قدرت سازمان را پایه گذاری می کند و نقاط. ضعف آن را کم … می دهند، ایستا یا تکراری اند و تغییر، زمانی رخ می دهد که. 1. Physical structure. 2. Social structure. مدیریت، حکم به طراحی مجدد ساختار سازمانی کند. نظریه. سیستم های … ساختار اجتماعی سازمان توسط نظریه پردازان نمادین تفسیری. و پست مدرن …

[PDF]) سازماني ( هاي اعتماد نهادي مفاهيم و مدل ، ملي بر مباني نظري أت

تأملي بر مباني نظري. ،. مفاهيم و مدل. هاي اعتماد نهادي. ) سازماني. (. 482. از نظر مایر. 2. و دیگران. ) 2339. (. اعتماد درجه حساسیت یک طرف نسبت به ر. فتار طرف. دیگر. فاصله. است، مبتنی بر این انتظار که او عملکردی خاص که برای طرف اولی اهمیت. دارد را انجام می. دهد، بدون این که قدرت نظارت یا کنترل او را داشته باشد . دنیس. ) 1004. (. اعتماد را …

[PDF]ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ي ﺑﺮرﺳ

-1. -7. -1. -2. -3. ﺪﻌﺑ. ﻠﻤﻋ. ﺮﮑ. يد. 13. -1. -7. -2. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. 13. -1. -7. -2. -1. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. 13. -1. -7. -2. -2. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. 13. ﻓﺼﻞ دوم. : ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي وﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. -2. -1. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. 15 … 19. -2. -1. -1. -2. -1. -3. اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن. 19. -2. -1. -1. -2. -1. -4. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي. 20. -2. -1. -1. -2. -1. -5. ﻗﺪرت. 20. -2. -1. -1. -2. -2. اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎزﻣﺎن. ).

وبلاگ تخصصی مدیریت آموزشی – نقش ساختار در تحقق اهداف …

وبلاگ تخصصی مدیریت آموزشی – نقش ساختار در تحقق اهداف سازمانی – من از فقر امتم بیم ندارم ، آنچه مر ا از امتم بیمناک می کند ، سوء مدیریت است. (پیامبر اعظم ص)

[PDF]ﺑﯿﻨﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ادراك ﮐﺎرﮐﻨﺎن

توسط ترک زاده – ‏2015
۱۰ مهر ۱۳۹۵ – ﭘﺎﯾﯿﺰ. 94. ﺻﻔﺤﺎت. 64. -. 33. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ادراك ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ. از ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. ﮔﺮي اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺮك زاده. *-. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪﺷﺮﯾﻔﯽ. ** ….. .3. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎز ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ اﻧﺴـﺠﺎم ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار. آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻘـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎي.

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در …

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز جامعه امروز، جامعه ای سازمانی است (هال،2002)؛ و سازمانها نقش بسیار عم. … فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش. مقدمه. ۲-۱- مبانی نظری پژوهش. ۲-۱-۱- ساختار سازمانی. ۲-۱-۱-۱- تعریف ساختار و ماهیت آن. ۲-۱-۱-۲- کارکردهای ساختار. ۲ -۱-۱-۳- ابعاد ساختار. ۲-۱-۱-۴- …

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان – …

ماکس وبر نظریه بوروکراسی را ارائه کرد که تا بیش از نیم قرن، نقطه جدایی مطالعه ساختار سازمانی و کارکرد آن محسوب می شد. وضعیت ….. اگر مدیر ناچار باشد قدرت بیشتری کسب کند ممکن است حیطه نظارت گسترده تری را ترجیح دهد یا اگر نیازهای اجتماعی مدیر شدید باشد همکاری با تعداد بیشتری از کارکنان را ترجیح می دهد. از آنجایی که …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی – …

۴ شهریور ۱۳۹۶ – خانهعلوم انسانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی …. تمرکز به مکان قدرت تصمیم گیری و کنترل در داخل یک سازمان اطلاق می شود. قدرت تصمیم … در واقع تمرکز اشاره به این دارد که آیا قدرت و اختیار تصمیم گیری در اختیار مدیران عالی می باشد یا به مدیران میانی یا سطوح پایین تر تفویض شده است.

[PDF]ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪي از ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود از ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر … ﻣﺎﻫﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. -2. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﺪ. -3. ﻣﺪل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ. -4. اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﻣﺪل ﻗﺪرت. -. ﻧﻔﻮذ و ﺗﻦ و ﮐﺎﻣﺮون را ﺗﻮﺻﯿﻒ …. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺪرت واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻧﭻ و رﯾﻮن ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎزﮔﺎري دارد.

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز – [در متن با حاشیه]

تحقیقات نشان می دهد که در استراتژیهای سازمانی ،ساختار ها و تکنولوژی ها همگون و همانند می شوند. …. 4-نظریه برابری: کارکنان در سازمان میزان داده وستاده خود را با دیگران مقایسه می کنند .هنگامی که بین نسبت داده و ستاده با دیگران نوعی اجهاف صورت گیرد فرد دچار نوعی تنش وفشار روانی می شود و این تنش سبب ایجاد انگیزه شده ،فرد به …

[PDF]آسیب شناسی اداری و فرهنگ سازمانی کارکنان سازمان و ارائه …

مقاله حاضر درصدد بررس ی و آسيب شناسی اداری و فرهنگ سازمانی كاركنان به منظور ارائه. راهكارهای مناسب جهت …. در مفهومی كوتاه و مختصر؛ س ازمان بيان كنندۀ ساختاری از روابط قدرت و اختيار می باشد. كه از قبل تعيين …… اوالً به تعيين و تعريف. شاخص های آسيب های اداری و فرهنگ سازمانی كاركنان در پرتو مبانی نظری و مطالعات پيشين …

[DOC]فرهنگ سازمانی

هر سازمان بايد داراي ساخت سازماني و تشكيلات مؤثر باشد، به طوري كه وظايف و مسئوليت ها به وضوح بين واحدهاي مختلف تقسيم شده و به آن ها قدرت و اختيار در برابر مسئوليت … مبانی نظری تحقیق. مفهوم ساختار سازمان. ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی …

[PDF]Proceedings Ecity – Vol 1 .pdf – سومین کنفرانس ملی شهر …

سازمانی، ابتدا بر اساس مبانی نظری موجود، جهت گیریهای نوین جهانی در عرصه دانش سازمان و مدیریت بصورت مختصر …. در سازمانهای عصر. اطلاعات، انواع جدید از ساختارهای سازمانی معرفی شده اند که از. میان آنها به نظر میرسد ساختار سه وجهی یا شبدری، تناسب. بیشتری با شرایط سازمانی ….. است، قدرت یادگیری و قابلیت نوآوری خواهد بود.

[PDF]ي ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ – دانشگاه تهران

توسط یدالهی فارسی – ‏2009 – ‏مقالات مرتبط
۲۵ فروردین ۱۳۸۸ – ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺑﻄﻪ. ي ﺑـﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ. -. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (. رﺳﻤﻴﺖ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ، و ﺗﻤﺮﻛﺰ. ) ﺑﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮاي …. ﻧﻈﺮي. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. 1. ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻳﺎ (. ﻫﻤﺎن. ﻃـﻮر. ﻛـﻪ در ادﺑﻴـﺎت ﻣﻄﺮوﺣـﻪ. ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان. ﻛـﺴﺐ وﻛـﺎر. ﻣﺨﺎﻃﺮه. آﻣﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه. ) ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ. ي. اﺧﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

[PDF]ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان …

توسط صفری – ‏2011
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1390. ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻮآوري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎدي. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﻳﺮان. ١. ﺳﻤﻴﻪ ﺻﻔﺮي. *. ، ﻓﺮﻳﺪون ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺲ. **. ، ﻓﺮﻳﺪه ﻫﺎدوي. ***. *. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ. ** … داري در ﻣﻐﺮب. ز. ﻣﻴﻦ ﻣﻲ. داﻧﺪ . اﻛﻨﻮن دوران ﺗﺴﻠﻂ روﺣﻴﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و. ﻧﻮآوري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺎزارﻫﺎي ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. داري ﺑﺰرگ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻪ. ﻣﺮور ﻗﺪرت ﺧﻮد را از. دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺎزﻣﺎن.

باشگاه اندیشه › عناصراصلی ساخت‌دهی سازمان‌های رسانه‌ای و …

«ساختارشناسی» سازمانی نیازمند دو عنصر است: 1. شناخت عواملی که «ساختار» را ایجاد می‌کنند و 2. درک میزان اثرگذاری آنها بر مسائل درون‌سازمانی. زیرا در هر شرایطی میزان تأثیر هر کدام از آنها ممکن است متفاوت باشد. مبانی نظری سازمان و ساختار آن واژه‌های زیادی برای توضیح ”ســـازمان“ و ”ساختـــار“ لازم است. همة این واژه‌ها بخشی از زندگی …

[DOC]تعریف مدیریت

نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و … پدید آمده اند و هر یک …. اندازه وحیطه نظارت ،ساختار سازمانی را به طور نسبی ((بلند ))یا ((مسطح ))می سازد ،تعداد سطوح مدیریت و سرپرستی را افزایش و کاهش می دهد . عوامل تعیین حیطه …

رفتار سازمانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رفتن به ۱ تاریخچه‏ – تاریخچه[ویرایش]. فیلسوف یونانی افلاطون درارتباط با اساس رهبری مطالبی نوشته است، نویسنده و فیلسوف ایتالیایی نیکولو ماکیاولی نیز بحثی در ارتباط با قدرت سازمانی و سیاست دارد. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶، گونهٔ جدیدی از ساختار سازمانی را که بر مبنای تقسیم کار استوار بود ارئه کرد. یکصد سال بعد، …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه سازمانی | فایل ناب؛ دانلود …

گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه سازمانی. مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه سازمانی … سرمایه ساختاری شامل سختافزار، نرمافزار، پایگاههای داده، ساختار سازمانی، حق انحصاری اختراع، علامتهای تجاری و دیگر قابلیتهای سازمانی به منظور پشتیبانی از بهرهوری میباشد. به عبارتی دیگر سرمایه سازمانی شامل دانش …

[PDF]اصل مقاله (6558 K) – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

توسط سجادی – ‏2002
تکنولوژی، ساختار سازمان، محیط و عوامل انسانی به عنوان نمونه هایی برای بیان. مسئله ارائه شدند زیرا آنها نمونه های برجسته ای از تحول مبانی نظری تئوری های. اقتضایی در رابطه با سیستم حسابداری محسوب می شوند. روند تحول مذکور از یک نگرش جهانشمول (شاید بهترین بررسی توسط تحقیقات. هافستد (۱۹۶۸) درباره کنترل بودجه ای) به طور …

[PPT]مبانی مدیریت

سه ویژگی مشترک همه سازمانها کدامند؟ هر سازمانی هدفی دارد و متشکل از افرادی است که به شکلی گرد هم آمده اند. ویژگی اول این است که هدف مشخص یک سازمان معمولا به صورت یک هدف یا مجموعه ای از اهداف بیان می شود. ویژگی دوم این است که هیچ قصد یا هدفی به خودی خود قابل دستیابی نیست. ویژگی سوم اینکه همه سازمانها از ساختار سازمانی، برای …

عناصراصلي ساخت‌دهي سازمان‌هاي رسانه‌اي و مقايسه ساختار …

۱۹ خرداد ۱۳۸۷ – مباني نظري سازمان و ساختار آن: واژه‌هاي زيادي براي توضيح ”ســـازمان“ و ”ساختـــار“ لازم است. همة اين واژه‌ها بخشي از زندگي روزانه ما هستند كه …. راديو در ابتداي امر به قدرت و ويژگي‌هاي فيزيكي و رنگ‌آميزي ”صدا“ توجه دارد سپس به ديگر ابزارها و لوازم يك ارتباط اثربخش مي انديشد. از اين‌رو تلويزيون براي جذب مخاطب بيشتر …

ساختار سازمانی | دانشگاه ارومیه

ساختار سازمانی. ریاست دانشگاه ( دکتر رحیم حب نقی ) {ایمیل: r.hobbnaghi@urmia.ac.ir}. § مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی(دکتر مجتبی هادیان) {ایمیل: m.hadian@urmia.ac.ir}. § مدير دفتر روابط علمي و بين الملل … مدیر تحصیلات تکمیلی(دکتر قدرت اله آزادی) {ایمیل: gh.azadi@urmia.ac.ir}. § مدیر نظارت و ارزیابی(دکتر علی عیسی …

تبیین نقش ویژگی‌های محیط شغلی و ساختار سازمانی مدارس بر …

با عنایت به مبانی نظری و پژوهشی که ذکر شد هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه‌های زیر است: 1- بین تعهد سازمانی دبیران با ویژگی‌های محیط شغلی(عدالت توزیعی، اعتماد و جو سازمانی) رابطه وجود دارد. 2- بین تعهد حرفه‌ای دبیران با ویژگی‌های محیط کاریشان(عدالت توزیعی و اعتماد و جو سازمانی) رابطه وجود دارد. 3- بین ابعاد ساختار …

[DOC]سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها

تصميم گيري در مورد پاداش و جبران خدمات. – برآوردن مقررات قانوني. – برنامه ريزي پرسنلي. – فراهم آوردن بازخورد عملكرد. – شناسايي نقاط قوت و ضعف فردي. – تشخيص عملكرد افراد. – كمك به شناسايي اهداف. – ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف. – شناسايي نيازهاي آموزشي فردي. – شناسايي نيازهاي آموزشي سازماني. – تقويت ساختار قدرت.

ابعاد ساختاری سازمان Organization Structure Dimensions | …

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – كلمات كليدي : ابعاد ساختار سازماني، سازمان، پيچيدگي، رسميّت، تمركز، تفكيك عمودي، تفكيك افقي، تصميمات استراتژيك نویسنده : هادي بغدادي. … تمرکز در سلسله مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیارات گفته می‌شود، که قدرت تصمیم‌گیری دارد. هنگامی که تصمیم در رده‌های بالای سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز …

[PDF]با تأکيد بر نقش ميانجی هوش سياسی آفرین بر تغييرات …

توسط دوستار – ‏2016
اعمال. نفوذ. و قدرت وجودی رهبران، آنها را درجهت ایجاد تغییر در کارکنان و. سازمان یاری داده، ب. ه تحقق اهداف سازمانی کمک می. کند. لذا هدف پژوهش،. شناسا. یی. سبک رهبری م … سازمانی با میانجی. گ. ری. هوش س. اسی. ی در سازمان. های دولتی استان گیالن. پرداخته. شده. است. ابتدا با مرور مبانی نظری،. فرض. هی. ها. ی پژوهش نوشته شد و سپس.

بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان …

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان در سال 1392 می باشد (2470 =N) که به روش نمونه گيري تصادفی خوشه ای تعداد 160 نفر از آن ها به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار …

[PDF]ﺗﺤﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎزي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮاﺣ

ﮐﻨـﺪ . رﯾﺎﺿـﯿﺎت. ﻓـﺎزي،. رﯾﺎﺿﯿﺎت. ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ. ﺑﺮاي. ﻣﺪﻟﺴﺎزي. ﭼﻨﯿﻦ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ﻣﺒﻬﻢ. و. ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (. ﺑﺎﻓﻨﺪه زﻧـﺪه،. 1388. ). -2. ﻣﺮور ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ﻣﻮﺛﺮ. در. اﻧﺘﺨﺎب. ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎن، ….. ﻧﮕﺮش اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺌﻮري ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ. اﻋﺘﺒﺎر،. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه. وري. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ. ﺷـﺎﻣﻞ. اﺳـﺘﺮاﺗﮋي،. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﻣﺤﯿﻂ و. اﻧـﺪازه و ﻗـﺪرت.

رابطه نوع ساختار سازمانی و میزان هوش هیجانی در بین مدیران …

نتایج بدست آمده نشان داد که بین نوع ساختار سازمانی و میزان هوش هیجانی در بین مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، رابطه معنی‌داری وجود دارد. ساختار … «گلمن» (1995) که نظریه هوش هیجانی به نام او ثبت شده است، هوش هیجانی را توانایی درک و شناخت صحیح هیجانها و عواطف خود و دیگران آنگونه که هستند، تعریف نموده است. از نظر وی، هوش …

دل نوشته ی مدیریت آموزشی – نظریه بوروکراسی وبرو ارتباط آن …

نویسنده: مریم خان آبادی. چکیده: دراین مقاله بوروکراسی تعریف می شود وتئوری، اصول وعوامل ویژگی های آن شرح داده می شوند. چکیده واژه: بوروکراسی: قرطاس بازی، تشریفات زائد اداری، ساختاری اداری، قدرت، اختیار. مقدمه: اصطلاح بوروکراسی که معادل آن درفارسی « دیوان سالاری است» مفهوم آشنایی کسان بسیاری می باشد (بهرنگی، مدیریت …

[PDF]کنکاشی در ساختارهای سازمانی دانشگاه به منظور ارائه یک مدل …

هدف از نگارش این مقاله، ارائه مدلی تلفیقی، برای طراحی ساختار سازمانی دانشگاه، می باشد. مفهوم و مولفه های. ساختار … نظریه پردازان سازمان برای رسیدن به این اهداف ساختارهای سازمانی. گوناگونی پیشنهاد نموده اند. …. ساختار سازمانی نشان می دهد که چگونه نقش، قدرت، اختیار و مسئولیت در سازمان توزیع شده و چگونه کنترل. و هماهنگ می شوند.

[DOC]فرهنگ سازمانی

به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیراً روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و تحقیقات زیادی را به وجود آورده و …

ساختار سازمانی جمعیت – جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)

ساختار سازمانی جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) به دلیل تنوع فعالیت ها و پروژه ها یک ساختار ترکیبی است. به این معنی که در ساختار تعریف شده بخشی از سازمان مسئولیت فعالیت های پشتیبانی و بخشی دیگر تحت عنوان تیم های عملیاتی مسئولیت های اجرایی را بر عهده دارند. در مورد طرح ها و پروژه ها بر اساس ماهیت آنها دو نوع …

[DOC]دانلود فايل : eslahe sakhtar.doc ( 146KB )

اين مقاله با رويکرد سازمانهاي دانش محور به بررسي اصلاح ساختار سازماني در جهت بروز خلاقيت و نوآوري مي پردازد و تلاش مي شود تا رابطه اين مفاهيم را از بعد نظري و کاربردي مورد … از كنترل قوي مديريت و تمركز قدرت: حلقه هاي ارتباط عمودي براي هماهنگ كردن فعاليتهاي سازمان از بالاترين رده ها و پائين ترين رده هرم سازماني استفاده مي شود؛.

[PPT]مبانی سازمان و مدیریت

4)با تغییر در ساختار سازمان امکان آزادی عمل و ابتکار داده شود. 5)اهمیت و جایگاه گروهها در محیط کار بدرستی شناخته شود. نگرش کمی مدیریت: علم مدیریت. مدیریت عملیاتی. سیستمهای اطلاعاتی مدیریت. نگرش سیستمی: این نگرش تقریبا از سال 1960 به بعد در مدیریت مرسوم شد . طرفداران این نظریه معتقدند که نگرش سیستمی بهترین …

بازنگري ساختار سازماني با هدف چابك سازي و افزايش قدرت …

۱۳ مرداد ۱۳۹۴ – معاون برنامه ريزي پزوهشگاه صنعت نفت خبرداد؛. بازنگري ساختار سازماني با هدف چابك سازي و افزايش قدرت رقابت در بازار فناوري انجام مي شود. سندراهبردي پژوهشگاه صنعت نفت درحالي در آخرين جلسه هيئت امناء به تصويب رسيد كه بازنگري ساختار سازماني با هدف چابك سازي، بكارگيري نيروي هاي كارآمد و حفظ و توسعه …

[PDF]فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخالق سازمانی – فصلنامه علمی …

توسط میرمحمدتباردیوکلایی – ‏2017
مبانی نظری )عوامل مؤثر بر اخالقی سازمانی(. با بررسی ادبیات نظری موجود در … اشاره به عوامل سطح سازمانی دارد. سازمان ها معموالً قدرت تأثیرب. …. مبانی نظری تحقیق حاضر. در قالب مدل 1 خالصه شده است. 1. Arney. فردی. درون سازمانی. برون سازمانی. نظام پاداش. ساختار سازمانی. جو اخالقی. فرهنگ سازمانی. آموزش. تعهد سازمانی. رضایت شغلی.

[DOC]تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان

سازمانهای مختلف با انتخاب ساختار های سازمانی متفاوت ، تعیین کننده رفتار و عملکرد کار کنان خود هستند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بهره وری کار کنان را تحت ….. در پاسخ به این نیاز ، صاحب نظران و نظریه پردازان سازمان و تشکیلات دست به اصلاحات ، تغییرات و تعدیلاتی در ساختار های سنتی زدنند و کوشیده اند تا با ابداع الگو …

ساختار سازمانی

آشنایی با موسسه. تاریخچه موسسه · ساختار سازمانی · شرایط پذیرش دانشجو · معرفی رشته ها · پیام رئیس موسسه · پرسش های معمول · تور تصویری · نقشه محل قرارگیری. ریاست و معاونت ها. ریاست موسسه · معاونت آموزشی · معاونت پژوهشی و فناوری · معاونت دانشجویی و فرهنگی · معاونت مالی و اداری. گروه های آموزشی. مهندسی تکنولوژی کامپیوتر …

[PPT]مبانی سازمان و مدیریت

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ – بروکراسی بر نوعی ساختار استوار است که ویژگی آن عبارتند از تقسیم کار.وجود سلسله مراتب سازمانی تعریف شده. حاکم بودن ضوابط . انتصاب بر اساس شایستگی. بنیان گذار مکتب بوروکراسی. مکتب نئو کلاسیک ها. نقص نظریه کلاسیک ها عدم توجه به ابعاد انسانی در مدیریت بود که با وقوع سه جریان اداره کارکنان و …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ – دانشگاه اصفهان

۲۲ دی ۱۳۸۹ – اﻋﺘﻤﺎد، ﺻﺪاﻗﺖ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ،. رﻋﺎﻳــﺖ ارزﺷــﻬﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎ و اﺻــﻮل اﺧﻼﻗــﻲ، ﭘﺮﻫﻴــﺰ از. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ در رﻓﺘﺎر اﻃﻼق ﻣـﻲ. ﮔـﺮدد. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ در. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه. ﺗـﺮ، اﺣﺘﻤـﺎل …. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳـــﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻳـــﻚ ﻋﻨـــﻮان ﻛﻠـــﻲ. 1. اﺳـــﺖ. (ﻛﻴﻨــﮓ،. 2004. ). ﭘﻮﺗﻨــﺎم. 2. ﺳــﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ. را اﻋﺘﻤــﺎد،. ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻌﺎون را ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑـﻪ.

بخش اول مباني نظري سازمان ومديريت از ديدگاه اسکات – مدیریت …

۱ آبان ۱۳۹۰ – مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی – تئوریهای مدیریت/ بخش اول مباني نظري سازمان ومديريت از ديدگاه اسکات – نگرشی بر مدیریت دولتی و مدیریت مالیاتی. … “ديگر مالکيت وابزار ، ساختار طبقاتي را نمي سازد و قدرت در عمل در اختيار کساني است که جايگاه ها وپست هاي حساس سازماني را در اشغال دارند.” رالف دارندورف (1959).

نقش شبکه های اجتماعی در حاکمیت شرکتی – پژوهش های …

توسط باستانی – ‏2015
تحلیل شبکه‌های کل، ابزار قدرتمندی برای شناسایی سرآغاز، مسیر و مقصد این جریان در شرکت است و با تشخیص قدرت‌های غیر رسمی و افراد کلیدی در سازمان، کنترل باکیفیتی را در کل ساختار سازمانی به وجود می‌آورد که در تحقق اهداف حاکمیت شرکتی در سازمان ایفای نقش می‌نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، قدرت غیررسمی بالاتر با ایجاد …

ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی – دنیای …

۹ شهریور ۱۳۹۲ – بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی در حوزه سازمان تامین اجتماعی اصلاح ساختار قدرت و تصمیم‌گیری است که به‌زعم کارشناسان یکی از علل ریشه‌ای چالش‌ها و … جالب اینکه بسیاری از این صندوق‌ها در ساختار اداری و سازمانی دولتی شکل گرفتند و اصول و قواعد صندوق‌های بازنشستگی در مورد آنها رعایت نشد و گردش مالی آنها نه …

–26 – سایت دانلود متن کامل پایان نامه

۱۹ تیر ۱۳۹۶ – فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق15659102589831 2-1- مقدمههدف از‌این بخش، بررسی پژوهش‌ها و مطالعاتی است که در زمینه ساختار سازمانی و رضایت شغلی انجام گرفته است.‌این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه‌های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد.‌این فصل به سه بخش تقسیم شده است.

تئوری و طراحی ساختار سازمانی – مرکز تخصصی مدیریت MBA …

۲۵ شهریور ۱۳۹۰ – ساختار یک سازمان ماحصل تنازع قدرت فیمابین ائتلاف های درونی سازمانی بوده که منافع ویژه ای برای خود داشته و هر کدام از آنها ساختاری را طالبند که درهر زمان ، منافع …. حالت طرحریزی ( Planning mode ) این نظریه استراتژی را به عنوان طرح یا یک رشته رهنمودهایی واضح و روشن که از قبل تدوین شده، توجیه و تشریح میکند …

تمایزپذیری ساختی و کارکردی سازمان‌های نظامی از نهاد سیاسی

دو نظریه تاریخی خاص یعنی سرآمدان قدرت سی رایت میلز (برای آمریکا) و خودکامگی ایرانی همایون کاتوزیان (برای ایران) برای موضوع مقاله نقش تکمیلی خواهد داشت. به‌زعم میلز، حرفه‌ای‌گرایی سازمان‌های نظامی ایالات متحده سبب شده که این مجموعه در ساختار قدرت، اهمیت کارکردی پیدا کند (میلز، :1383 60 357). در این حرفه، براساس مهارت و …

نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای …

تغییر شیوه بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی با چالش‌های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می‌توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه‌ریزی عملیاتی را …

[PDF]مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

نظتام. هتای دیگتری ماننتد. مدیریت نیروی انسانی، مدیریت مالی، متدیریت. دانتش، متدیریت. فضاهای اداری و… تشکیل شده است. شکل. 1 . مولفه. های سازمان. فرهنگ. سازی. ساختار. تکنولوژی. اهداف. روش … سازمانی با قدرت رقابتی قوی و خاصیت تضایفی ایجاد می. گردد. کته …. مدل راهبردی مدیریت دانش بر چهار عنصر اصلی نفوذ دانش، مبانی.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ – دانش حسابداری و …

۲۰ آذر ۱۳۹۲ – اﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐ. ﯿ. ﺮﻫﺎي. ﻣﺴﺘﻘﻞ. (ﻗﺪرت،. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ …. اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺐ. و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ دارد. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ. -2. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي.

M o D i R – E – i R a N i – سازمان و استعاره ها

۱۱ مرداد ۱۳۸۸ – قابليت دوگانه: توفيق در آزمون بيروني از حيث قدرت تبيين گري و موفقيت در سازگاري با اجزاي دروني سيستم نظري براي تئوريهاي علوم اجتماعي لازم است. …. شکل گيري ساختار سازماني متاثر از تنازع قدرت ميان ائتلاف ها فرض مي‌شود و ساختار سازماني منعکس کننده منافع ائتلاف غالب، به جاي منافع سازمان لحاظ مي …

رشته اموراداری – ساختار سازمانی

سازمانی متغیّر، موثّرترین ساختار خواهد بود. به عنوان مثال: در میان موسسات مورد بررسی چندلر، موسسات مربوط به صنعت الکترونیک که از خلّاقیت، ابتکار،. تحقیق و توسعه برخوردار بودند از ساختاری با قابلیت انعطاف و مدیریت زنده و پویا متابعت می کردند. نظریه ” چندلر” را می توان بصورت زیر ارائه داد: 1 – استراتژی موسسه، تعیین …

مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای

همچنین رفتار ارتباطی سازمان با محیط و نیز تعامل نهادهای اجتماعی با یکدیگر، در دو سطح ملی و جهانی، بر مبنای اخلاق قوام می‌یابد. برای تعیین مؤلفه‌های کاربردی اخلاق حرفه‌ای(اسلامی)، می‌توان از اصول راهبردی اخلاق حرفه‌ای در اسلام استفاده کرد؛ اصول راهبردی اصلی (در اسلام) عبارت‌اند از: احترام اصیل و نامشروط به انسان‌ها، رعایت آزادی انسان‌ها، …

[PDF]مديريت دانش نقش : ساختار سازماني بر اثربخشي ابعاد … – …

مباني نظری. ساختار. ساختار سازمانی. به. عنوان. نوعی ابزار مدیریتی برای اجرای. استراتژ. ی. ها. و تحقق اهداف. است . ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم. بر مشاغل،. یس …. مدیریت، ارتباطات و. مدیریت اطالعات،. بهره. ور. ی. ، سود، مشارکت. و. تقسیم. قدرت،. پیشرفت ،. میزان. غیبت،. رضایت شغلی،. رو. حیه،. تضاد،. تعیین. هدف. و. برنامه.

فدک – اصول مدیریت – خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت پیام …

3- نظریه مدیریت بروکراتیک بروکراسی به معنای گوناگون از جمله نظام اداری و نیز تشریفات زائد اداری آمده است. مدیریت بروگراتیک بر هفت مشخصه زیر تاکید دارد: (A تدوین قوانین و مقررات لازم برای حفظ ثبات سازمانی (B غیر شخصی بودن ارزیابی کارکنان و ابتکار قوانین و تخصص آنان (C تقسیم کار (D ساختار سلسله مراتبی …

[PPT]ابعاد ساختار سازماني – وب سایت مدیریتی ایران

2. مبانی موضوعی. ارزش های حاکم: 1. ارزش های اعتقادی / اخلاقی. 2. ارزش های قانونی / حقوقی. 3. ارزش های سازمانی / اخلاق حرفه ای. اصول حاکم: 1. استراتژیک. 2. عملیاتی. 3. …. ويژگي‌هاي ساختاري (ساختار عملي) در ساختارهاي نظري. عوامل تعيين کننده ساختار سازماني. • ساختار سازمانی. • استراتژی. • اندازه سازمان. • تکنولوژی. • محیط. • قدرت – …

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن …

فصل هفتم: مبانی رفتار گروه فصل هشتم: شناخت تیم فصل نهم: ارتباطات فصل دهم: رهبری فصل یازدهم: قدرت و سیاست فصل دوازدهم: تعارض و مذاکره فصل سیزدهم: ساختار سازمانی فصل چهاردهم: تكنولوژی و طرح ریزی شغل فصل پانزدهم: ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش فصل شانزدهم: فرهنگ سازمانی فصل هفدهم: تغییر و بهبود سازمانی

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

۲۱ بهمن ۱۳۸۹ – اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان علي‌نقي اميري* / محمد همتي** / مهدي مبيني*** چکيده يکي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفة …

[PDF]شناسايي عوامل موثر بر توسعه نوآوري فردي – فصلنامه مدیریت …

توسط سعیدا اردکانی – ‏2013
137. شناسايي عوامل موثر بر توسعه نوآوري فردي. نـوآوري بررسـي می شـود. مديـران ايـن سـازمان با توجـه بـه يافته هـای تحقيـق می توانند با. فراهم كردن و توسـعه اين عوامل در جهت بهبود نوآوري و توسـعه آن در سـازمان خود گام بردارند. مباني نظري تحقیق. آشــکار می گــردد. )ايــران نــژاد (new) يــا جديــد ،nova ،معنــاي نــوآوري از ريشــه التيــن آن.

[PDF]بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با تبیین …

توسط نمامیان – ‏2016
چکیده. در دنیـای امـروز، هیـچ عاملـی هماننـد فنـاوری اطالعـات، قـادر بـه تغییـر سـازمان ها نخواهد بـود. پژوهـش حاضر،. گامـی در جهـت بررسـی تأثیـر فنـاوری اطالعـات و ابعـاد آن )سـرعت، سـهولت، دقـت و قابلیـت اطمینـان( بـر. عملکـرد سـازمانی بـا تبییـن نقـش متغیـر میانجـی سـاختار سـازمانی در کارکنـان بانک ملی شهرسـتان ایالم اسـت.

سیاست گذاری و مدیریت رسانه – DrVerdenejad

نظریه نخبگان. نظریه كورپوراتيسم. نظریه زيرمجموعه هاي دولت. سیاستگذاری در سازمان. تعریف سیاستگذاری. سیاستگذاری در سازمان رسانه ای. تعریف مدیریت رسانه. ویژگی های سازمانهای رسانه ای. رسانه منبع قدرت. رسانه و اشتغال صنعتي و هنري. رسانه و توليدات فرهنگي و خلق معنا در جامعه. رسانه و خلق آگاهي، دانش و رفتار. سیاستگذاری در …

[PPT]ساختار سازمانی – uploads.pptfa.com

ساختار سازماني. دكتر صاحب بدري. جلسه دوم : مباني. ساختار سازمان. سازمان يک نهاد اجتماعي است که: هدف دارد; ساختار آن آگاهانه طرح ريزي شده است; داراي سيستم هاي فعال و هماهنگ است; با محيط خارجي ارتباط دارد … مسئوليت انجام گرفتن ماموريت سازمان و رفع نيازهای کسانی که بر سازمان نظارت و بگونه ای بر آن اعمال قدرت می کنند به عهده راس …

[PDF]« بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز …

ت تا تناسب ساختار سازمانی صدا و سیما را با اهداف استراتژی با تاکید بر پیچیدگی ،. رسمیت و تمرکز مورد مداقه و بررسی … ساختار سازمانی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، اهداف راهبردی، تناسب ساختار و. اهداف راهبردی. … ابعاد تاثیر رسانه ها را مورد بررسی قرار دادند که از آن جمله می توان به نظریه گلوله جادویی اشاره. کرد که ناظر بر تاثیر …

در باب قدرت و رهبری – اندیشه

۲۱ اسفند ۱۳۸۷ – نظریه پردازان مدرنیست سازمان، اغلب تعریف رابرت دال از قدرت را مطرح می کنند. … نوعی توزیع مجدد فعال قدرت میان واحدها و افراد شکل می گیرد، اما زمانی که نوعی توزیع خاص به عنوان بخش طبیعی عملیات روزانه یِ سازمان پذیرفته می شود، آنگاه توزیع قدرت درون نوعی ساختار فرمانروایی متبلور می شود که بر اساسِ انتظارات …

تئوری سازمان Flashcards | Quizlet

1) +سطح تحلیل نظریه تیلور و فایول در سطح خرد (فرد، گروه و سازمان) بوده … انواع قدرت : قدرت سنتی، شخصی (کاریزماتیک یا فرهمند) و عقلایی-قانونی. قدرت متناسب با ساختار بروکراسی چیه ؟ قدرت عقلایی-قانونی (منبع قدرت ناشی از … یک معیار نظریه برای اینکه ببینیم ساختار های سازمانی تا چه حد با این نوع ایده آل سازگاری دارند.

نقد کتاب تئوری و طراحی سازمان – شورای بررسی متون

فصل ششم- مبانی ساختار سازمان فصل هفتم- طراحی نوین برای رقابت جهانی · بخش چهارم. فرآیند طراحی سازمان فصل هشتم- نوآوری و تغییر فصل نهم- تکنولوژی اطلاعات و کنترل سازمانی فصل دهم- فرهنگ سازمانی و ارزش​های اخلاقی · بخش پنجم. مدیریت فرآیندهای پویا فصل یازدهم- فرآیندهای تصمیم گیری فصل دوازدهم- قدرت و سیاست

ساختار سازماني

دراین ساختار تصوربراین بوده که هرکس اختیاربنیادحفظ آثارونشرارزشهای دفاع مقدس رادراختیار داشته باشد تمامی قدرت دراختیاراوست. 2. … 2- نظریه معاصر در مورد استراتژی – ساختار مایلز و اسنو سازمانها را بر اساس انواع چهار گانه سازمانهای استراتژیك به شرح ذیل طبقه بندی نمودند: الف) تدافعی؛ با تولید تعداد محدودی از محصولات برای …

سرفصل های کتاب تئوری سازمان و مدیریت – دکتری – ماهان

بخش اول : تئوری سازمان و مدیریت. فصل اول. تئوری مدیریت سازمان; ساختار سازمانی; تعریف سازمان; دیدگاه چرخه حیات سازمان; اثر بخشی سازمان; کارایی سازمان. فصل دوم. استراتژی درسازمان; رابطه استراتژی و ساختار سازمانی. فصل سوم. اندازه سازمان. فصل چهارم. محیط و ساختار سازمانی; نظریه اکولوژی سازمان‌ها. فصل پنجم. قدرت و کنترل در …

فرهنگ و جو سازمانی – پایگاه مقالات علمی مدیریت

۳ بهمن ۱۳۹۴ – چکیده: هدف تحقیق حاضر شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون می باشد،این تحقیق با توجه به مبانی نظری از نوع تحقیقات کاربردی واز نظر روش از نوع … زیادی در رابطه با افزایش عملکرد و بازدهی کارکنان سازمان‌ها صورت گرفته است و عواملی همچون هنجارهای گروهی، ساختار سازمانی، عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی به …

[PDF]مفاهیم و کلیات چابکی سازمانی

های چابکی. -. اصول طراحی سازمان چابک. -. سازمان مجازی نمونه. ی کامل یک سازمان چابک. -. مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی. (6. شکل. های جدید سازمانی ….. کسب و کار را داراست. این ساختار بوسیله. 3. منبع اولیه پشتیبانی می. شود: .1. ساختار مدیریتی و سازمانی نوآورانه .2. افراد توانمند با دانش و مهارت باال )کارگر دانش( .3.

[PPT]اصول تئوری اداری فایول 7

ساختار اختیارات. • قدرت. • هنری گانت. • بهترین راه انجام کار بسته به شرایط گوناگون. • وظایف مدیران. • اصول چهارده گانه مدیریت اداری. • اصول بوروکراسی وِبر. • فایول و مدیریت اداری. تئوری بروکراسی وبر. «ماكس‌ وبر». (Max Weber:1864-1920). جامعه‌شناس, حقوق‌دان و تاریخ‌شناس آلمانی, در کتاب معروف خود ”. نظریه سازمان‌های اجتماعی و …

دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – …

62, بررسی نقش عملکرد روابط ¬عمومی بر فرهنگ سازمانی در کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, فاطمه زنگارکی فراهانی, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت رسانه و روابط عمومی, 1396-06- …… 679, تأثیر تحولات اجتماعی بر نقاشی‌های قاجار با تکیه‌بر نظریه آنتونی گیدنز, فرانک ژین, دانشکده هنر, پژوهشى هنر, 1395-09-15.

[PPT]Slide 1 – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سید عباس ابراهیمی. مقدمه و معرفي درس. روش تحقيق. اهداف فصل. روش تحقیق در سازمان. 1- انتخاب موضوع تحقيق. 4- بيان گزاره هاي مسئله (هدف / فرضيه / سوال ها). 5- مشخص كردن متغيرها و مقياس …. اصول کلي تنظيم پرسشنامه: داراي اهداف و سوال‌هاي تحقيق, جذاب بودن براي پاسخگو, کوتاه و حاوي کليه اطلاعات مورد نياز تحقيق. پرسشنامه.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی – نماشا

▶ 0:07

۷ فروردین ۱۳۹۶
برای دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی به صورت ورد به ادرس سایت http://yon.ir/GMO2Qبروید.

مبانی ساختار سازمانی – رحیـم فرضـی پـور

توضیحات: دسته: تئوری و طراحی ساختار سازمانی: بازدید: 7711. سازمان چیست؟ سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند. عبارت ” به صورت آگاهانه هماهنگ شده” دلالت بر مدیریت دارد.” “پدیده اجتماعی”، دال …

مبانی نظری طراحی ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ – بهروز …

مبانی نظری طراحی ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ. این کتاب به همت نشر تنعیم در دی ماه ۱۳۹۲ به بازار عرضه شده است و اولین اثر رسمی بهروز شیخ رودی در بازار کتاب کشور به شمار می آیید. وضعیت پیچیده فعلی جهان تجارت، توانایی‌های بسیار متفاوت سازمان‌ها (توان مالی، توان تخصصی، نیروی انسانی، توان تکنولوژیکی و…) …

در تاريخ 06/دسامبر/2017 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط ofmas

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار