همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

دانلود مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی

دانلود مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری سیستم سیستم‌های اطلاعات مدیریت مدیریت منابع انسانی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 291 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری
2-1- تعریف سیستم 12
2-1-1- عناصر سیستم 13
2-1-2- اطلاعات 15
2-1-3- اهمیت اطلاعات 16
2-1-4- ویژگی‌های اطلاعات 16
2-1-5- افزایش تقاضا برای اطلاعات 17
2-2- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت 17
2 ـ 3 ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت 19
2ـ 4 ـ انواع سیستم‌های اطلاعاتی 23
2 ـ 4 ـ 1 ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) 24
2ـ 4ـ2 ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS) 25
2ـ 4ـ3 ـ سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS) 27
2 ـ4 ـ 4 ـ سیستم خودکار اداری (OAS) 28
2 ـ4 ـ 5 ـ سیستم پردازش عملیات (TPS) 29
2 ـ4 ـ 6 ـ سیستم خبره یا هوشمند (ES) 31
2 ـ5 ـ مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت 32
2ـ5ـ1ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران 33
2ـ5ـ2ـ دانش مدیریت 34
2ـ6ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت 35
2ـ7 ـ ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر 35
2ـ7 ـ1ـ مدل عمومی‌یک سیستم کامپیوتر 36
2ـ8ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی 37
2 -8- 1- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم 38
2 -8- 2- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت 39
2 – 9 – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی 40
2 – 9 – 1- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی 42
2 -9 – 2- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی 42
2 ـ 10 ـ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت 45
2 ـ 11ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی 49
2 ـ 12 ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی 50
2 ـ 13 ـ تاریخچه مدیریت منابع انسانی 50
2 ـ 14 ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک 53
2 ـ 15 ـ اهداف مدیریت منابع انسانی 55
2 ـ 16 ـ نقش مدیریت منابع انسانی 56
2ـ16ـ1ـ سازماندهی 61
2-16-2- برنامه‌ریزی منابع انسانی 64
2-16-3- كارمندیابی 65
2-16-4- توسعه منابع انسانی 66
2-16-5- مدیریت پاداش 67
2-16-6- امور رفاهی كاركنان 68
2-16-7- امور اداری و پرسنلی كاركنان 69
2-17- پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش 70
2 ـ17 ـ1-حقیقات انجام شده در خارج 70
2 ـ 17-2- تحقیقات انجام شده در داخل 72

مقدمه
در این فصل جهت ارزیابی كاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی، ابتدا مباحث مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت، كه شامل: تعریف سیستم و اطلاعات برای درك بهتر سیستم اطلاعات مدیریت و سپس تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، تاریخچة سیستم اطلاعات مدیریت، انواع سیستم اطلاعات مدیریت، جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت، ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی و ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت و سپس مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی كه شامل: تعریف مدیریت منابع انسانی، هدف و وظایف مدیریت منابع انسانی است مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت این فصل با بررسی پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق در خارج و داخل دنبال می‌شود.
2-1- تعریف سیستم
سیستم مجموعه‌ای است كه از چندین جزء وابسته به یكدیگر تشكیل یافته است. منصوركیا (1381) عقیده دارد كه “سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یكدیگر كه با اجرای روشهای مزبور، قسمتی از هدف یك سازمان تأمین می‌شود” (ص 42). در طول سالیان دراز تعاریف گوناگونی از سیستم بیان گردیده است كه اكثراً یك مفهوم را می‌رسانند. نظر مشترك بیشتر مطالبی كه درباره سیستم جمع آوری شده است آن را به این صورت تعریف كرده است كه: “سیستم مجموعه‌ای از عناصر است كه برای رسیدن به یك هدف مشخص و مشترك گرد هم آمده اند به طوری كه بین این عناصر یك رابطه تعاملی وجود دارد و نظم در روابط بین عناصر وجود دارد. یعنی هر عنصر دارای یك نقش می‌باشد” (صرافی زاده و پناهی، 1384، ص 4).
در نتیجه سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از عناصر كه به یكدیگر تأثیرات متقابل دارند. مهمترین خاصیت هر سیستم، وابستگی متقابل عناصر آن به یكدیگر و تشكیل یك مجموعه برای انجام وظیفه‌ای خاص است.
2-1-2- عناصر سیستم
همانطور كه گفته شد یك سیستم مجموعه‌ای از اجزاء می‌باشد كه با هم، برای برآوردن یك هدف یا مقصود، در كنش متقابل می‌باشد. تحت چارچوب این تعریف، عناصر لازم برای وجود هر سیستمی‌می‌تواند مشخص گردد. این عناصر، محیط ، نهاده ، فرایند ، بازده و بازخورد را در بر می‌گیرد.
• محیط سیستم
هر سیستمی‌در یك محیط عمل می‌كند و با محیط خود تعامل دارد، از آن دریافتی‌هایی دارد و به آن خروجی‌هایی می‌فرستد. محیط سیستم را احاطه می‌كند. در عین حال هم بر آن اثر می‌گذارد و هم از آن متأثر می‌شود. سلمانی (1376) عقیده دارد كه “محیط برای یك سیستم مشخص عبارت است از مجموعه همه اشیایی كه تغییر در ویژگی‌های آنها بر روی سیستم اثر می‌گذارد و همچنین اشیایی كه رفتار سیستم باعث تغییر در ویژگی‌های آنها می‌شود” (ص 10). سیادت و ربانی (1381) در تعریف دیگر محیط سیستم را به شرح زیر تعریف نموده اند:
هر سیستم توسط محیطی خاص احاطه گردیده است و از عوامل محیطی از قبیل عوامل فرهنگی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر است و بر آنها اثر می‌گذارد. این تأثیر و تأثر جریانی یك جانبه نبوده و جنبه متقابل دارد. بنابراین، محیط هر سیستم را یك سری عوامل تشكیل می‌دهند كه با اینكه جزء سیستم نیستند اما تغییری در هر یك از آنها می‌تواند تغییراتی را در سیستم مسبب گردد. سیستم برای ابقاء در محیط بایستی پاسخگوی نیازهای محیطی باشد و خود را با شرایط و اوضاع و احوال محیط خود تطبیق دهد (ص 33).
آنچه به عنوان محیط تلقی می‌گردد به اهداف، نیازها و فعالیتهای سیستم و نیز به نوع سیستم، بستگی دارد. در نتیجه همه سیستم‌ها دارای محیط خاص خود می‌باشند و سیستم با محیط خود از طریق داده و ستاده در كنش متقابل است.
• داده یا ورودی
هر آنچه از محیط وارد سیستم می‌شود داده یا ورودی نام دارد. اطلاعات، انرژی و تجهیزات در ارتباط با محیط هم می‌توانند نهاده باشند و هم ستاده. “منظور از وارده كلیه انرژیها و موادی است كه به نحوی در سیستم وارد می‌شوند و تحرك سیستم را سبب می‌گردند” (سیادت و ربانی، 1381، ص 27). بنابراین سیستم نیازمند دریافت داده‌ها از محیط می‌باشد. سن (1990) در رابطه با ورودی سیستم عقیده دارند كه:
“معمولاً دو نوع ورودی وجود دارند كه وارد سیستم می‌شوند: 1- ورودی مولد كه ورودی‌های فعال شونده هستند و داده‌هایی كه به وسیله سیستم دریافت گردیده و خروجی را پدید می‌آورد و 2- ورودی نگهدارنده كه برای بهبود و توازن سیستم از محیط دریافت می‌گردد و توازن و پایداری سیستم را تضمین می‌كند” (ص 104).

مبانی نظری سیستم , سیستم‌های اطلاعات مدیریت , مدیریت منابع انسانی

2-1- تعریف سیستم…………………………………. 12

2-1-1- عناصر سیستم……………………………….. 13

2-1-2- اطلاعات……………………………………. 15

2-1-3- اهمیت اطلاعات………………………………. 16

2-1-4- ویژگی‌های اطلاعات……………………………. 16

2-1-5- افزایش تقاضا برای اطلاعات……………………. 17

2-2- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت……………………. 17

2 ـ 3 ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت……………… 19

2ـ 4 ـ انواع سیستم‌های اطلاعاتی……………………… 23

2 ـ 4 ـ 1 ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)………………. 24

2 ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS)………………… 25

4ـ3 ـ سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS) ………….. 27

2 ـ4 ـ 4 ـ سیستم خودکار اداری (OAS)…………………. 28

2 ـ4 ـ 5 ـ سیستم پردازش عملیات (TPS)………………… 29

2 ـ4 ـ 6 ـ سیستم خبره یا هوشمند (ES)………………… 31

2 ـ5 ـ مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت……………… 32

2ـ5ـ1ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران………….. 33

2ـ5ـ2ـ دانش مدیریت……………………………….. 34

2ـ6ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت ……….. 35

2ـ7 ـ ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر……………….. 35

2ـ7 ـ1ـ مدل عمومی‌یک سیستم کامپیوتر……………… 36

2ـ8ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی………. 37

2 -8- 1- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم 38

2 -8- 2- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت …………….. 39

2 – 9 – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ……….. 40

2 – 9 – 1- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی ……… 42

2 -9 – 2- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی ……… 42

2 ـ 10 ـ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت……………. 45
2 ـ 11ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی………………. 49

2 ـ 12 ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی……………… 50

2 ـ 13 ـ تاریخچه مدیریت منابع انسانی……………. 50

2 ـ 14 ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک 53

2 ـ 15 ـ اهداف مدیریت منابع انسانی……………… 55

2 ـ 16 ـ نقش مدیریت منابع انسانی……………….. 56

2ـ16ـ1ـ سازماندهی…………………………….. 61

2-16-2- برنامه‌ریزی منابع انسانی………………… 64

2-16-3- كارمندیابی……………………………. 65

2-16-4- توسعه منابع انسانی…………………….. 66

2-16-5- مدیریت پاداش………………………….. 67

2-16-6- امور رفاهی كاركنان…………………….. 68
2-16-7- امور اداری و پرسنلی كاركنان…………….. 69

2-17- پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش ……………. 70

2 ـ17 ـ1-حقیقات انجام شده در خارج ……………… 70

2 ـ 17-2- تحقیقات انجام شده در داخل…………….. 72

مقدمه

در این فصل جهت ارزیابی كاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی، ابتدا مباحث مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت، كه شامل: تعریف سیستم و اطلاعات برای درك بهتر سیستم اطلاعات مدیریت و سپس تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، تاریخچة سیستم اطلاعات مدیریت، انواع سیستم اطلاعات مدیریت، جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت، ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی و ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت و سپس مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی كه شامل: تعریف مدیریت منابع انسانی، هدف و وظایف مدیریت منابع انسانی است مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت این فصل با بررسی پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق در خارج و داخل دنبال می‌شود.

2-1- تعریف سیستم[1]

سیستم مجموعه‌ای است كه از چندین جزء وابسته به یكدیگر تشكیل یافته است. منصوركیا (1381) عقیده دارد كه “سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یكدیگر كه با اجرای روشهای مزبور، قسمتی از هدف یك سازمان تأمین می‌شود” (ص 42). در طول سالیان دراز تعاریف گوناگونی از سیستم بیان گردیده است كه اكثراً یك مفهوم را می‌رسانند. نظر مشترك بیشتر مطالبی كه درباره سیستم جمع آوری شده است آن را به این صورت تعریف كرده است كه: “سیستم مجموعه‌ای از عناصر است كه برای رسیدن به یك هدف مشخص و مشترك گرد هم آمده اند به طوری كه بین این عناصر یك رابطه تعاملی وجود دارد و نظم در روابط بین عناصر وجود دارد. یعنی هر عنصر دارای یك نقش می‌باشد” (صرافی زاده و پناهی، 1384، ص 4).

در نتیجه سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از عناصر كه به یكدیگر تأثیرات متقابل دارند. مهمترین خاصیت هر سیستم، وابستگی متقابل عناصر آن به یكدیگر و تشكیل یك مجموعه برای انجام وظیفه‌ای خاص است.

2-1-2- عناصر سیستم

همانطور كه گفته شد یك سیستم مجموعه‌ای از اجزاء می‌باشد كه با هم، برای برآوردن یك هدف یا مقصود، در كنش متقابل می‌باشد. تحت چارچوب این تعریف، عناصر لازم برای وجود هر سیستمی‌می‌تواند مشخص گردد. این عناصر، محیط[2]، نهاده[3]، فرایند[4]، بازده[5] و بازخورد[6] را در بر می‌گیرد.

· محیط سیستم

هر سیستمی‌در یك محیط عمل می‌كند و با محیط خود تعامل دارد، از آن دریافتی‌هایی دارد و به آن خروجی‌هایی می‌فرستد. محیط سیستم را احاطه می‌كند. در عین حال هم بر آن اثر می‌گذارد و هم از آن متأثر می‌شود. سلمانی (1376) عقیده دارد كه “محیط برای یك سیستم مشخص عبارت است از مجموعه همه اشیایی كه تغییر در ویژگی‌های آنها بر روی سیستم اثر می‌گذارد و همچنین اشیایی كه رفتار سیستم باعث تغییر در ویژگی‌های آنها می‌شود” (ص 10). سیادت و ربانی (1381) در تعریف دیگر محیط سیستم را به شرح زیر تعریف نموده اند:

هر سیستم توسط محیطی خاص احاطه گردیده است و از عوامل محیطی از قبیل عوامل فرهنگی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر است و بر آنها اثر می‌گذارد. این تأثیر و تأثر جریانی یك جانبه نبوده و جنبه متقابل دارد. بنابراین، محیط هر سیستم را یك سری عوامل تشكیل می‌دهند كه با اینكه جزء سیستم نیستند اما تغییری در هر یك از آنها می‌تواند تغییراتی را در سیستم مسبب گردد. سیستم برای ابقاء در محیط بایستی پاسخگوی نیازهای محیطی باشد و خود را با شرایط و اوضاع و احوال محیط خود تطبیق دهد (ص 33).

آنچه به عنوان محیط تلقی می‌گردد به اهداف، نیازها و فعالیتهای سیستم و نیز به نوع سیستم، بستگی دارد. در نتیجه همه سیستم‌ها دارای محیط خاص خود می‌باشند و سیستم با محیط خود از طریق داده و ستاده در كنش متقابل است.

· داده یا ورودی

هر آنچه از محیط وارد سیستم می‌شود داده یا ورودی نام دارد. اطلاعات، انرژی و تجهیزات در ارتباط با محیط هم می‌توانند نهاده باشند و هم ستاده. “منظور از وارده كلیه انرژیها و موادی است كه به نحوی در سیستم وارد می‌شوند و تحرك سیستم را سبب می‌گردند” (سیادت و ربانی، 1381، ص 27). بنابراین سیستم نیازمند دریافت داده‌ها از محیط می‌باشد. سن[7] (1990) در رابطه با ورودی سیستم عقیده دارند كه:

“معمولاً دو نوع ورودی وجود دارند كه وارد سیستم می‌شوند: 1- ورودی مولد[8] كه ورودی‌های فعال شونده هستند و داده‌هایی كه به وسیله سیستم دریافت گردیده و خروجی را پدید می‌آورد و 2- ورودی نگهدارنده[9] كه برای بهبود و توازن سیستم از محیط دریافت می‌گردد و توازن و پایداری سیستم را تضمین می‌كند” (ص 104).[1] – System

[2] – Environment

[3] – input

[4] – Transformation

[5] – output

[6] – Feedback

[7] – Senn

[8] – Energizing Input

[9] – Maintenance Input

جهت مشاهده فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید
http://ofmasweblog.ofmas.ir
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

[DOC]سیستم اطلاعات مدیریت ” MIS ” – مدیران هزاره سوم

نارسائيها و دشواريهاي سيستمهاي اطلاعاتي يکپارچه: در جريان طرح ، استقرار و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه سه كارگزار نقش اساسي دارند. الف ) طراح ( تحليلگر يا آناليست ) و عرضه کنندگان سيستم؛. ب ) مشتري ( کاربران و مديران )؛. ج ) دولت و نهادهاي حرفه اي. سیستم اطلاعات مدیریت ” MIS “: تاریخچه و سیر تکاملی MIS. سيستم …

[DOC]عنوان مقاله: سیستم پیشنهادی ارزیابی کیفیت خدمات سیستم …

اطلاعات یکی از منابع اصلی و با ارزش مدیران یک سازمان می باشد. همانطور که منابع انسانی ، مواد اولیه و یا امــور مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند، لکن اطلاعات دارای ارزش ویژه ای است. ….. توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بویژه در بخش ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی . 4.

[DOC]عنوان مقاله: سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی

در این مقاله بدون اینکه بحث مقدماتی بر روی انواع سیستم های اطلاعاتی “3” صورت پذیرد، مستقیما به طرح موضوع سیستم اطلاعات مدیریت درباره مدیریت منابع انسانی … 14 – تاریخچه پرسنلی. 15 – اطلاعات پزشکی کارکنان. 16 – پاداشهای تعلق گرفته به کارکنان. 17-نتایج بررسیهای ادواری سنجش روحیه وانگیزش. 18 – شغلهای مالی.

بررسي تاثير سيستم اطلاعاتي مديريت بر بهره وري منابع …

عصرحاضرعصرفنآوری اطلاعات وارتباطات است .فناوری اطلاعات بعنوان یک پدیده، جزءلاینفک زندگی امروزه شده است.دسترسی سریع ،صحیح وبهنگام ازاطلاعات باعث گردیده است که سیستم‌های سنتی وکاغذی گذشته صحنه راترک کرده وجای خودرا به روشها وپدیده های جدیدی چون فناوری اطلاعات بسپارند.فناوری اطلاعات درسیستمهای اطلاعات در …

[PDF]ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭼﺎﺑﮑﻲ ﻧﯿﺮوى ا

ﺳﯿﺴﺘم اﻃﻼﻋﺎت. 3. -. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. 4. -. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻲ. 5. -. ﻫﻮﴰﻨﺪي و آﮔﺎﻫﻲ . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ و ﺑﺎ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘم. ﻫﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ در ﭼﺎﺑﮑﻲ، ﻣﻮرد … و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﮕﻮ ، از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﱯ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،. رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ . واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﭼﺎﺑﮑﻲ. ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزﻫﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ، ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ …

تفاوت سیستم های اطلاعات مدیریت با ERP

ERP را باید جدیدترین ابزار موجود و تکامل یافته سیستم های اطلاعات مدیریت دانست و مبنای کارکرد آن‌ را تفکر فرایندی به جای ساختارهای وظیفه‌ای، توجه و تبدیل خواسته‌های … 1- برنامه ریزی منابع سازمان 2- سیستم اطلاعاتی مدیریت 3- مدیریت مالی و سازمان 4- مدیریت فروش و بازاریابی 5- مدیریت منابع انسانی 6- مدیریت تولید و مواد 7- …

[PDF]ﻃﺮح درس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺧﺪﻣ :

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در دارو. اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ … ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت دارو. اﻫﺪاف ﻧﮕﺮﺷﻲ. : ﺳﺮﻓﺼﻞ. ﻣﺘﺪ. زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. TQM. ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮي. 3. ﺳﺎﻋﺖ. TQM. داﻟﮕﺎرد. 6sigma. در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي. ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮي. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ … ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.

[DOC]سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها

در پايان نيز ضمن برشمردن خطاهاي بالقوه در فرايند ارزشيابي عملكرد كاركنان ، ويژگيهاي سيستم هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است. واژگان كليدي: مديريت منابع انساني ، ارزشيابي عملكرد ، اثربخشي ، بهبود عملكرد. مقدمه: ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي …

: مدیریت منابع انسانی – دانشنامه رشد

مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری را در مدیریت نیروی انسانی در نظر می‌گیرد. …. شرمان، بوهلندر و اسنل (1998، 8) سیستم اطلاعات منابع انسانی را سیستمی تعریف می‌کنند که اطلاعات جاری و دقیق برای مقاصد کنترل و تصمیم‌گیری فراهم کند. به گفته آنها طبق یک …

مدیریت توسعه منابع انسانی – شرکت ملی گاز

گروه بندي مشاغل يكي از فعاليتهاي منابع انساني است كه با دسته بندي كردن مشاغل، درتعيين و برآورد نيازهاي شغلي به سازمان ياري مي رساند . گروه بندی مشاغل با مشخص کردن روابط بین مشاغل ‌و …. 5- اشراف بر مباني نظري و سيستمهاي سنجش و تعيين ارشديت نسبي نيروي انساني 6- اعمال هماهنگيهاي لازم در برآور كلان خلاءهاي تخصصي و …

[PDF]اصل مقاله (574 K) – نشریات دانشگاه علامه

توسط ابطحی – ‏2008
بر اساس این نظریه در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند … مزیتهای رقابتی آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوهگر خواهند …. (مدیریت منابع انسانی. تهیه کننده: نگارنده. مزایای سیستمهای منابع انسانی مبتنی بر شایستگی: روابط هم افزای بین زیر سیستم های منابع انسانی که بر اساسی شایستگی …

مدیریت منابع انسانی – پایگاه مقالات علمی مدیریت

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ – در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، ازمنابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز، و شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است. …. نتایج همچنین بیانگر تفاوت معنی داری میان سطح تنظیم مدیریت منابع انسانی، آموزش و توسعه، سیستم برنامه¬ریزی شغلی و مشارکت کارمندان در دانشگاه …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی سیستم اطلاعات منابع …

۴ شهریور ۱۳۹۶ –  قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه ، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالیترین نمود نگرش سیستمی  به سازمآن ها ، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت منجر می شود . این سیستمها  که گرد آوری و سازماندهی داده ها و تولید اطلاعات و …

سیستم مدیریت منابع انسانی | HRM – سیستمهای اطلاعات …

مدیریت منابع انسانی که امروزه به عنوان سرمایه های انسانی از آن یاد می شود یکی از مهمترین زیرسیستمهای عملیاتی کسب و کارهای متوسط و بزرگ است.

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

1- ضعف مديريت: 11. 2- نيروي انساني غيرمتخصص: 11. 3- عدم وجود سيستم ارزشيابي مناسب كاركنان 11. 4- عدم وجود انگيزه كاري در كاركنان: 11. 5- حاكم بودن روحيه منفعت طلبي فردي: 11. 6- كم‌كاري: 11. 7- «رانت»هاي مختلف 11. 8- مشغله زياد كاري مديران: 12. 9- روش‌هاي انجام كار: 12. عوامل موثر در بهره‌وري 12. الف: عوامل برون سازماني: 12.

[PDF]بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام ‌اطلاعاتی مدیریت: مورد … …

توسط S Year – ‏مقالات مرتبط
۲۴ دی ۱۳۸۴ – اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ. ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ،. ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ. ،. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺑﻮدن ﺳـﻄﺢ آﻣـﻮزش و. اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ،. و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ …… ﻣﻘﺎوﻣ. ﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺎن. ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴـﻖ. ،. ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎدي از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﭘـﺬﻳﺮش. ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ.

[DOC]تعریف مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد … نظریه نقشهای مدیریتی : … که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است .

[DOC]طرح دروس دکتر غنبر طهرانی

درس سیستمهای اطلاعات مدیریت ، کارشناسی. 3 واحد. اهداف درس: آشنایی با سیستم های اطلاعاتی در مدیریت سازمان; تاثیرات فناوری اطلاعات در مدیریت سازمانها; کاربردهای سیستمهای اطلاعاتی در سازمان; تصمیم گیری بر اساس داده ها، … قضایای موردی نظریه های مدیریت (اصول مدیریت، منابع انسانی، رفتار سازمانی، مذاکره) سعید جعفری نیا.

اخبار > بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر کاربرد منابع …

۵ مرداد ۱۳۹۴ – .سیستم های اطلاعاتی یکی از این ابزار ها است که به کمک پیشرفت تکنولوژی اطلاعات در خدمت مدیران منابع انسانی قرار گرفته است. … جدول 1- اهم نظریه ها مرتبط با سیستم های اطلاعاتی بر کاربرد منابع انسانی. نظریه پردازان نکات کلیدی مورد توجه نیومن و هاداس * سه نوع منطقی سیستم های اطلاعات مدیریت (SIS,DSS,SDS).

پژوهش هاي منابع انساني – پورتال مديريت توسعه منابع انساني …

اين طرح شامل سه پروژه مي باشد كه پس از انجام مطالعات نظري، مدل هاي فرآيندي، مدلهاي محتوايي وابزار سنجش آنها طراحي ، و پس از توزيع پرسشنامه هاي مربوطه اطلاعات مربوطه …. تعيين ميزان حقوق يا دستمزدي كه سازمان بايد به كاركنان خود بپردازد يكي از مهمترين جنبه هاي مديريت منابع انساني است، زيرا اولاً، سيستم پاداش (كه حقوق و دستمزد، …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – 2017 – ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مدیریت (گرایشهای مدیریت اجرایی، بازرگانی، بحران، تکنولوژی، مالی، دولتی، صنعتی، کسب و کار، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی) بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک …

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (MIS) چیست؟ | رادیو کسب و کار

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و مهندسی نرم‌افزار تا حدودی شبیه هستند, آنهم از این نظر که دغدغه هردو استفاده از کامپیوتر در جهت حل مسائل است. … این فرآیند تجاری ممکن است شامل برنامه‌ریزی و توسعه یک سیستم کامپیوتری جدید یا تعبیه و اعمال روشهای نوین بمنظور توانمندسازی منابع سیستمهای موجود و افزایش کاربری آنها باشد.

دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی – سیویلیکا

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ – دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی درتاریخ 12 بهمن 1394 تا 13 بهمن 1394 توسط دانشكده مديريت دانشگاه تهرانو تحت حمايت سيويليكا در شهر تهران برگزار گردید. … مبانی نظری، فلسفی، اجتماعی و اخلاقی سیستم های اطلاعاتی • معرفت شناسی سیستم … مدیریت منابع انسانی پروژه سیستم های اطلاعاتی • مدیریت …

[PDF]مديريت آموزشي – دانشگاه اصفهان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮ. ﺯﺷﻲ. ۲. ۱۰. ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ۳. ۱۰. ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ۲. ۱۱. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ. ۳. ۱۱. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ … ۱۶. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﻼﻣﻲ. ۲. ﺟﻤﻊ ﻭﺍﺣﺪ. ﺟﻤﻊ ﻭﺍﺣﺪ … ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺁﻣـﻮﺯﺵ. ﻋﺎﻟﻲ. – ۳.

مدیریت منابع انسانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد. واحدها و بخش‌های مدیریت منابع انسانی، خصوصاً مسئول عده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا (برای مثال مدیریت سیستم حقوق و مزایا) می‌باشد. همچنین مدیریت منابع انسانی به روابط …

پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری – ais

۲۷ آبان ۱۳۹۶ – پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری – ais – دانلود جزوات کلاسی – کتابهای دانشگاهی – پایان نامه- دست نوشته های کلاسی – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتید – حل المسائل – مقاله – گزارش … •بخش 1- مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری … •فصل 15- مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و و دستمزد.

سازمان و مديريت – بانک کشاورزی

استاندارد بین المللی ایزو 22301: امنیت اجتماعی – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار- الزامات/ ترجمه محمد فرهومند، 1393. 6. … برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمان های آموزشی (روشها- تجربیات- مهارتها)/ ترجمه حسن ابطحی و . … درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی (تقابل نظریه عقلانیت گراها و فرااثبات گراها)/ حسن دانایی فرد، 1392. 52.

[PDF]مدیریت فناوری اطلاعات – معاونت آموزشی دانشگاه تهران

رشته : مدیریت فناوری با ۶ گرایش. ا- مدیریت منابع اطلاعاتی. ۲- مدیریت دانش. ۳- کسب و کار الکترونیک. ۴- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته. ۵- هوشمندی کسب و کار. ۶- مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات. دانشکده مدیریت . مصوب جلسه مورخ ۹۶/۰۲/۰۳ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه. | این برنامه بر اساس آیین نامه وزارتی …

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی | sanjeshetakmili .. …

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – ۲- کتاب تجزیه و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت. ۳- کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت. ۴- کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت. ۵- کتاب مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت. ۶- کتاب مروری بر نظریه های …

مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (1)

مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره استراتژیک (بلندنظرانه) و پایدار با ارزش ترین دارایی های شرکت، یعنی کارکنانی که در آن جا کار می کنند و منفرداً در …. طراحی، اجرا و مدیریت سیستم های پاداش و مدیریت عملکرد که موجب ترغیب کارکنان برای همکاری فردی و گروهی در جهت اجرای اولویت های سازمان و کسب نتایج مورد نظر. 14.

بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت …

برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده های … کلمات کلیدی: فناروی اطلاعات ،سیستم های اطلاعاتی، عملکرد مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمان ، اداره ثبت اسناد و املاک کاشان. 1 . فصل اول

[PDF]الگوي تهيه مقالات – آمار

سیستم های یکپارچه اطالعات. و. ارتقاء کیفیت ارائه اطالعات. در تصمیم گیری. مدیران. فاطمه مالیی. 1. 1. کارشناس آمار و اطالعات. ،. شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران … مدیران تاثیری دارد و تاثیر آن چگونه است؟به این سواالت تنها با تحقیقتات علمتی و کتافی و مقایسته چنتدین. سازمان می توان پاسخ داد. -2. مبانی نظری تحقيق.

مقالات :: ارزیابی اثر بخشی سیستم اطلاعات منابع انسانی

ارزیابی اثر بخشی سیستم اطلاعات منابع انسانی در اداره کل زندانهای استان مرکزی سلمان منفرد زاده كارشناس ارشد مديريت دولتي – منابع انساني مهدي ده كهنه كارشناس ارشد مديريت … از آنجا که ساختارهای بسیار متنوع و متفاوت در سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد، احتمالاً ایجاد یک مبنای نظری عمومی برای ارزیابی استفاده‌کنندگان ممکن نیست.

سیستم های اطلاعات مدیریت – سامانه فرم ساز تحت وب

الف : تاریخچه و معرفی سیستم ها و کارکرد های آن ها. مدیر نخستین وبزرگترین تصمیم گیرنده در سازمان است که در تمام فعالیتهای وی فرایند تصمیم گیری وجود دارد با توجه به تغییرات سریع وپیچیدگی محیطی که مدیران در آن به فعالیت مشغولند استفاده از سیستم های اطلاعاتی مناسب برای مدیران امری حیاتی است.این تغییرات می توانند …

طرح درس هـا – دکتر کاوه تیمور نژاد

سیستم های اطلاعاتی مدیریت · • طرح تحقیق سیستم های اطلاعاتی · • مدیریت تحول · • نظری های سیستمی · • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم · • بهره وری · • برنامه ریزی در امور فرهنگی · • بررسی مسائل مدیریت دولتی · • مدیریت منابع انسانی · • نظریه ها و فرآیند تحول · • نظام‌هاي اداري تطبيقي پيشرفته …

محورهای همایش – دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و …

توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم‌های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و … تئوری های حسابداری و چارچوب نظری، اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت، ارزیابی استانداردهای بین المللی، حسابداری تلفیقی، حسابداری مدیریت و سیستم های …

تفکر سیستمی: یک کلیپ تصویری (مقدماتی) | متمم

تفکر سیستمی. ۱۷۸دیدگاه گروه متمم ۳:۴۸ ق.ظ. کلیپ ویدئویی تفکر سیستمی (بالانس). کلیپ ویدئویی بالانس، جدید نیست و احتمالاً بسیاری از شما بارها و بارها آن را دیده‌اید. امروزه در بسیاری از دوره های آموزش تفکر سیستمی، از این کلیپ ویدئویی برای ایجاد تصویر ذهنی از تفکر سیستمی استفاده می‌شود. … تعریف سیستم چیست؟

مدیریت مالی – موسسه رایانه ای تهران

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ – دوره‌ی کارشناسی مدیریت مالی یکی از دوره‌های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های دولتی و خصوصی است. … شرکت کنندگان در این دوره، افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه‌های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزایش …

مقدمه‌اي بر سيستم‌هاي اطلاعات :: مقاله در راهكار مديريت

در اين مقاله كليات و مباني سيستم‌هاي اطلاعات ارائه مي‌شود. … البته در برخي منابع علمي، به چنين روش‌ها يا فرايندهايي سيستم اطلاعات غيررسمي گفته مي‌شود و در دسته‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات، سيستم‌هاي اطلاعات غيررسمي در مقابل … در ايجا ما قصد بحث نظري در اين خصوص را نداريم اما در ادامه سيستم‌هاي اطلاعات طراحي شده را مدنظر قرار مي‌‌دهيم.

مدیریت پایدار | سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی. امروزه در کنار کالا، خدمات و وجه نقد، منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان هستند. تفاوت اصلی منابع انسانی با سه منبع دیگر در بادوام بودن آن است، یعنی بر خلاف کالا، خدمات و وجه نقد، منابع انسانی مصرف نمی‌شوند و با مدیریت صحیح می‌توان برای مدت طولانی از این سرمایه بزرگ که خود تولید کننده …

[PDF]ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘ

توسط مهدوی – ‏2010
۱۱ دی ۱۳۸۴ – وري ﺳﻴﺴﺘﻢ از آن. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ . در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، اﺑﺘﺪا ﻣﺮور ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻣﺘﺪﻟﻮژي و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ. ﺷﻮد. و ﺳﭙﺲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﻲ . ﮔﺮدد. آﻧﮕﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ….. ﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1386. 249. )ب. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل. MISSQM. ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ. ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻴﻔﻴﺖ …

آسیب شناسی سیستم های مدیریت منابع انسانی – اتاق …

۸ شهریور ۱۳۹۴ – طی سال‌های اخیر در حوزه‌های تخصصی مختلف، توجه و تمرکز خوبی نسبت به مبانی نظری و علمی صورت پذیرفته و افراد در گفتمان دانشگاهی و یا سازمانی خود، از اطلاعات مرتبط و مناسبی برخوردار شده‌ اند. با این وجود هنوز خلاء مهارت‌ محوری و پرداختن به چگونگی‌ها و به عبارتی بهتر، کمبود دانش متدولوژی‌ (فرایندی) احساس …

[PDF]ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ. ﻧﻴﻤﺴﺎل. دوم. ﻧﻴﻤﺴﺎل اول. دروس. ﻫﻤﻨﻴﺎز. دروس ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز. ﻧﻮع. درس. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ. ﻧﺎم درس. دروس. ﻫﻤﻨﻴﺎز. دروس ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز. ﻧﻮع. درس. واﺣﺪ. ﺗﻌﺪاد. ﻧﺎم درس. ﻋﻤﻠﻲ. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﻲ. ﻧﻈﺮي …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. اﺻﻠﯽ. -. 3. ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻠﯽ وﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ. -. ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻠﯽ وﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ. اﺻﻠﯽ. -. 3. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. -. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﺗﺨﺼﺼﯽ. -. 3. ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻳﮋﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﯽ.

معرفی رشته های دانشگاهی مدیریت – دانشگاه شهید بهشتی

۱۳ خرداد ۱۳۹۵ – معرفی رشته مدیریت فناوری اطلاعات: هدف از این رشته عبارت است از : تربیت سرمایه انسانی متخصص جهت ایجاد پایگاه اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها که به تصمیم گیری کارآمدتر و اثربخش تر مدیران منتهی می شود . آینده شغلی: فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت و منابع انسانی، …

مدير عامل – شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان

مسئوليتهاي معاون برنامه ريزي و منابع انسانی … 12) نظارت بر ارائه طرحهاي بهبود مديريت- از جمله بهبود گردش كار, بالندگي سازماني, بررسي و شناخت وضعيت موجود و برنامه ريزي در خصوص وضعيت مطلوب آينده, تدوين وظايف … 15) نظارت بر اجراي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت( از طريق نصب نرم افزارهاي مرتبط بهم و تهيه گزارشات مورد نياز.

پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری |2452| …

دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: وظایف سیستم اطلاعاتی حسابداری در یک بنگاه … سیستم اطلاعات منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سیستم اطلاعات منابع انسانی توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری …

محورهای کنفرانس – سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

مبانی نظری، فلسفی، اجتماعی و اخلاقی سیستم های اطلاعاتی • معرفت شناسی سیستم های اطلاعاتی • هستی شناسی سیستم های اطلاعاتی • جایگاه انسان در سیستم های اطلاعاتی • چالش های نظریه پردازی در سیستم های اطلاعاتی • چالش های انطباق پذیری نظریه های سایر علوم در سیستم های اطلاعاتی • چارچوب و گونه شناسی نظریه ها در سیستم های …

مفاهیم فناوری اطلاعات؛ برنامه‌ ريزی منابع سازمان (ERP) | …

۲۳ آبان ۱۳۹۱ – همکاران سیستم- سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان(Enterprise Resource Planning )، یک بسته نرم‌افزاری از پیش ساخته شده و قابل تنظیم تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و اتوماسیون جریان اطلاعات بین همه بخش‌های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیرۀ عرضه و مدیریت مشتریان با رویکرد …

مدیریت منابع انسانی – پاورپوینت های مدیریتی

مدیریت منابع انسانی – پاورپوینت های مدیریتی – موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و…

سيستم پيشنهادي ارزيابي کيفيت خدمات سيستم هاي …

منبع: دانشکده مديريت دانشگاه تهران تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com چکيده: مقاله حاضر، خلاصه اي از رساله دوره دکتري با عنوان طراحي و تبيين سيستم ارزيابي کيفيت خدمات سيستم هاي اطلاعاتي مي باشد. نگارنده ضمن بررسي سابقه تحقيق و مباني نظري مربوطه، به تبيين مدل پيشنهادي خود …

مقالات مدیریتی – آتیه اندیشان باران

عنوان مقاله: سیستمهایهوشمندی کسب وکاروتحولگرایی مدیران درشرکتهای کوچک ومتوسط … پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه داری کارکنان دانشی با استفاده از شیوه های مدیریت منابع انسانی سازمان دهی شد. با بررسی گسترده ی … عنوان مقاله :ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﮥ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﮥ زﻣﯿﻨﻪاي ﮐﻼﺳﯿﮏ.

رویکردهای مدیریت منابع انسانی – مدیریار

منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش آنها کلید موفقیتسازمان است. كليدواژه : مديريت منابع انساني؛ تاريخچه؛ فلسفه؛ مديريت كاركنان؛ امور كاركنان؛ سيستم اطلاعات منابع انساني؛ فلسفه؛ رويكرد؛ اهداف؛ وظايف؛ فعاليت‌ها؛ امور منابع انساني مقدمه مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای …

SID.ir | ارايه يک متدولوژي براي ايجاد استراتژي مديريت دانش …

توسط الهي شعبان
در اين متدولوژي بر تاثير متقابل استراتژيهاي فناوري اطلاعات و مديريت منابع انساني بر استراتژي مديريت دانش تاکيد ميشود، ضمن اين که در همه مراحل متدولوژي توجه به استراتژي پوياي مديريت دانش وجود داشته و استراتژي نهايي براي سازمان به صورتي طيفي از انسان گرايي تا سيستم گرايي و با هدف توازن سطح دانش آشکار و ضمني …

رهبری آموزشی – سیستمهای اطلاعات مدیریت آموزش

رهبری آموزشی – محیط تعامل و تبادل اندیشه در خصوص مدیریت آموزشی، یادگیری، توسعه انسانی و مسایل روز. … سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش (EMIS)، نقش مهمی در فرآیند تبدیل منابع مختلف به نتایج یادگیری از طریق تهیه تحلیلگران و تصمیمگیرندگانی که با استفاده از اطلاعات نسبت به چگونگی تبدیل دروندادهای آموزشی به …

مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی آینده سازان – گواهینامه های آموزشی …

مدیریت منابع انسانی، هوش هیجانی، چابکی سازمان، عملكرد سازمان، استراتژی های منابع انسانی، مديريت دانش، مدیریت تعارض، اثربخشی سازمان، فرهنگ سازمان، تعهد سازمان، … سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، رضایت شغلی، ساختار سازماني، جو سازماني، سلامت سازماني، خصوصي سازي، سرمایه اجتماعی، سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، …

بسته جامع مدیریت منابع انسانی | سرزمین دانش

لحاظ شدن موضوع منابع انسانی در مدیریت ریسک، منعکس کننده این واقعیت است که افراد در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی، نقشی کلیدی دارند. در این مقاله سعی شده است تا به شناسایی سیستم و سیستم های اطلاعاتی اشاره شده و در ادامه به بررسی وضعیت سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی و نقش و جایگاه آن در مدیریت سازمانها …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺮاﻳﺶ – دانشگاه پیام نور

1. 1218185. ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. 2. اﺻﻠﻲ. 2. 1218186. ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺧﻂ. ﻣﺸﻲ. ﮔﺬاري. 2. اﺻﻠﻲ. 3. 1218187. ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي. اداري ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. 2. اﺻﻠﻲ. 4. 1212213. زﺑﺎن. ﺗﺨﺼﺼﻲ. 2. اﺻﻠﻲ. 5. 1218188. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. 2. اﺻﻠﻲ. ﺟﻤﻊ. واﺣﺪ. 10. ﺗﺮم. دوم. ردﻳﻒ. ﻛﺪ. درس. ﻧﺎم. درس. واﺣﺪ. ﻧﻈﺮي. واﺣﺪ. ﻋﻤﻠﻲ. ﭘﻴﺶ. ﻧﻴﺎز. ﻧﻮع. درس. 1. 1218189. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. 2. اﺻﻠﻲ. 2.

دانلود مقالات isi رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی + ترجمه …

مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی …

[PDF]ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي – دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت – …

توسط رهنمای رودپشتی – ‏2014
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﺷﺪ. و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. -3. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ. دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم روﯾﮑﺮد. ﺧﺎص ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در. ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑـﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾ. ﺎﺑﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

محور های کنفرانس – دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت …

مدیریت- مدیریت بحران – مدیریت صنعتی – مدیریت ساخت و تولید – مدیریت مالی – مدیریت تحقیق و توسعه – مدیریت تحول – مدیریت منابع انسانی – مدیریت فرهنگی – مدیریت آموزش – مدیریت کیفیت – مدیریت سیستم های اطلاعاتی – مدیریت استراتژیک – مدیریت برنامه ریزی – مدیریت بهره وری – مدیریت شهری – مدیریت اسلامی – اخلاق حرفه ای …

فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی – قیمت طلا – سایت زر

در این مقاله سعی شده است ابتدا تاریخچه مختصری از هر دو موضوع فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی ارایه داده و سپس تاثیر و پیامدهای فناوری اطلاعات بر عملكردهای …. كوتاهی را طی می نمود تا هم اكنون كه با استفاده از ابزارهای پیشرفته رایانه ای و سیستم های مجهز مخابراتی در كوتاه ترین زمان ممكن اطلاعات دلخواه در اختیار قرار می گیرد.

مبانی مدیریت منابع انسانی اثر جوادین – مدیریت – فدک بوک

دسته بندی ها. کتاب دانشگاهی · هنر · کتاب فنی و مهندسی · علوم انسانی · مدیریت · مدیریت بازرگانی و مالی · مدیریت دولتی · مدیریت صنعتی · مدیریت فناوری اطلاعات و تکنولوژی · مدیریت منابع انسانی · مدیریت اجرایی و شهری · جهانگردی و گردشگری · مشاهده موارد بیشتر · کشاورزی · علوم اقتصادی · علوم پزشکی · علوم پایه · تجارت و روان …

بانک صادرات ایران – مدیریت منابع انسانی

نظریه‌های نوین مدیریت وسعت بیشتری به دامنه بحث می‌دهد و با استفاده از «نظریه عمومی سیستم ها» نه تنها ابعاد تازه‌ای به موضوع اضافه کرده بلکه سعی شده با به ….. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که حتی 50درصد از شرکتهای نسبتاً بزرگ فاقد سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی پیشرفته هستند و اغلب سازمانها حداکثر تاسطح سوم از …

برون سپاری فناوری و سیستم های اطلاعاتی | مقاله بیس …

پایان نامه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتری…۲۲, آبان, ۱۳۹۶ – ۳:۴۶ بعد از ظهر; بهره وری نیروی انسانی پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی…۲۲, مرداد, ۱۳۹۶ – ۱۲:۵۰ بعد از ظهر; پرسشنامه ارگونومی مشارکتی۲۲, مرداد, ۱۳۹۶ – ۱۲:۳۱ بعد از ظهر; دانلود پایان نامه مدیریت مالی و حسابداری پایان نامه بررسی نارساییهای حسابداری …

پایان نامه بررسي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در …

دانلود پایان نامه بررسي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات. … تعداد صفحات : 145 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی ادارات دولتی استان ایلام _ همراه با پرسشنامه، نمودارها و جداول آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک _ … فصل دوم: مباني نظري پژوهش

بایگانی‌ها راه حل های پارس تصمیم – صفحه 2 از 4 – شرکت پارس …

راه حل مدیریت و مونیتورینگ تجهیزات و سیستمهای شرکت پارس تصمیم، جهت گردآوری اطلاعات عملکرد سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری، گزارش رخدادها و حوادث، نظارت بر … سیستم مدیریت منابع انسانی پارس تصمیم شامل مولفه های ذیل می باشد: سیستم تشکیلات سازمانی امکان اصلاح قوانین مربوط به تشکیلات دستگاه امکان تغییر …

آشنایی با تاریخچه و کاربرد حسابداری منابع انسانی – مدیراما

۱۴ مهر ۱۳۹۴ – ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را دراﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، لذا ضرورت ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ. در واﻗﻊ ﺗﻼﺷﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ …

آشنايي با رشته کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات

سيستم سنتي مديريت کشور، ضعف و ناکارآمدي ساختار مديريتي کشور در عرصه برنامه ريزي و اجرا، وجود سرمايه هاي عظيم مادي، تركيب جوان جمعيتي كشور و نيروي تحصيل كرده و در حال تحصيل، پتاسيل … هدف از تشكيل دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات آموزش نيروي انساني متخصص موسسات و سازمانهاي دولتي و خصوصي است.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در زمینه نظام جامع منابع انسانی | …

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در زمینه نظام جامع منابع انسانی … فعالیتهای اصلی که توسط مدیران صف سازمان و متخصصان منابع انسانی انجام می شود عبارت است از : … مدیریت پاداش[12]. 1 – سیستم های پرداخت[13] : طراحی سیستم ها و ساختارهای پرداخت که عادلانه، منصفانه و شفاف باشند. 2 – پرداخت به اندازۀ میزان مشارکت : مرتبط کردن …

فدک – اصول مدیریت – خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت – …

فصل اول:مدیریت و کارآفرینی; فصل دوم:نظریه های سازمان و مدیریت; فصل سوم:خلاقیت و نوآوری; فصل چهارم: تصمیم گیری; فصل پنجم: مبانی برنامه ریزی; فصل ششم:برنامه ریزی و مدیریت راهبردی; فصل هفتم:عناصر و مفاهیم سازماندهی; فصل هشتم :سازماندهی و طراحی سازمان; فصل نهم: هماهنگی; فصل دهم :مدیریت منابع انسانی; فصل یازدهم: …

[XLS]دریافت چارت درسی رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک مقطع …

چارت درسی رشته کارشناسی مدیریت کسب و کار های کوچک. 2, ترم اول … 18, مدیریت منابع انسانی, اصلی, 3, مبانی سازمان و مدیریت, روش تحقیق در مدیریت, پایه, 3, امار و کاربردآن در مدیریت(2). 19, آمار و … 43, سیستم های خرید، انبارداری و توزیع, اصلی, 3, تحقیق در عملیات, سیستم های اطلاعاتی مدیریت, اختیاری, 3, مبانی فناوری اطلاعات.

[PPT]MIS چیست

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 8/E 2001. Raymond McLeod, Jr. and George Schell. فصل اول. مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر. 1-2. اطلاعات مدیریت. منابع مهم سازمانی. 1-3. )Informationاطلاعات (. پنج منبع اصلی. * نیروی انسانی. * مواد اولیه. * لوازم وماشین ها (شامل تسهیلات و انرژی). * پول. * اطلاعات(داده).

[DOC]برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني

نكته حائز اهميت آنكه لازمه شكل گيري استراتژيهاي منابع انساني مشاركت و همكاري مديران منابع انساني با مديريت ارشد سازمان است. همسو سازي و پيوند استراتژيها و ….. يكي از مواردي كه در اداره موفقيت آميز منابع كاربرد دارد، ديدگاه سيستمي و منسجم نسبت بـــه سازمان و برنامه ريزي منابع انساني است. موانع موجود سازمانها بايستي موانعي كه در …

گروه سیستم های منابع انسانی | گروه دوران – DOURAN Portal

سیستم جامع مدیریت منابع انسانی دوران، جامعترین ،یکپارچه ترین و منعطف ترین سیستم منابع انسانی موجود می باشد. … همچنین با این مكانیزم طراحی، كلیه تغییرات در اطلاعات و قوانین با تاریخچه آنها نگهداری میشوند و در هر زمان امكان برگشت به عقب و اعمال قوانین روی اطلاعات قدیمی بر حسب قانون و اطلاعات نگهداری شده در هر تاریخی به …

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد – حرف د

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز در حال حاضر شصت و ششمین سال فعالیتش را سپری می كند.

[PDF]رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎ

ﺪف ﭘﺎﺳﺦ. ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق. اﻟﺬﻛﺮ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (ERP). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎري از. ERP ….. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺘﻘﺮار. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن. 63. را در ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه. ي ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻮآوري.

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری، محیط …

–مدیریت ساخت و اجرا –تكنولوژي بتن –روش های عددی در مهندسی عمران –ژئوتکنیک و معدن –راه و ترابری –سيستم هاي GIS با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران –هیدرولیک ، منابع آب –نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك –مهندسي تونل براي نواحي شهري –محیط زیست –فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان

محورهای کنفرانس – حسابداری

1- مدیریت. مدیریت صنعتی، مدیریت رسانه، مدیریت دولتی، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت تحول، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فرهنگی، مدیریت آموزش، مدیریت کیفیت، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی، مدیریت برنامه ریزی، مدیریت بهره وری، مدیریت شهری، مدیریت اسلامی، اخلاق حرفه ای کسب و کار، …

معرفی مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات – …

مدیریت منابع انسانی پیشرفته; تئوریهای مدیریت پیشرفته; سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته; تحلیل آماری; مدیریت استراتژیک پیشرفته; نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته; مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته; فرایند خط مشی گذاری; تحقیق در عملیات پیشرفته; بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران; نظریه های سیستمی; سیستمهای …

دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی – باهمایش

همایش های اجتماعی و اقتصادی · همایش های حقوق و امنیت · همایش های روانشناسی · همایش های زبان شناسی · همایش های سایر … همایش های معماری و عمران · همایش های نانو تکنولوژی · همایش های فیزیک · همایش های ریاضیات · همایش های مدیریت · همایش های ادبیات و فرهنگ و هنر · همایش های مواد و معدن · همایش های صنایع غذایی · همایش های علوم انسانی · همایش های …

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات IT – …

۱۷ شهریور ۱۳۹۶ – مدیریت رفتار سازمانی. هرسی و بلانچارد. ترجمه : علی علاقه بند. ۱۲. مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان. سید رضا سید جوادین. ۱۳. مدیریت منابع انسانی. ناصر میر سپاسی. ۱۴. تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم ها. شمس السادات زاهدی. ۱۵. تئوریهای مدیریت. عبدالله جاسبی. فقط کنکور دانشگاه آزاد. ۱۶. سازمان و مدیریت.

کتاب سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (مبانی نظری، طرح، توسعه و …

مطالب کتاب ذیل این عناوین به طبع رسیده است: سیستم های اطلاعاتی مدیریت، نقش و اهمیت مدیریت، فرایند مدیریت، نظریه و ساختار سازمانی، مدیریت برنامه ریزی بازرگانی، … مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)؛ 689. مدیریت‌؛ 43. یادداشت, عنوان اصلی: . … Management information systems: Conceptual foundations desing.

لیست همایش های داخل کشور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه, موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی, مهلت ارسال مقاله: 1396/10/01 فرصت ثبت نام: 1396/10/10 زمان برگزاری: 1396/11/05 1396/11/06, مهندسی ساخت مدیریت پروژه مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) مدیریت منابع انسانی پروژه تکنولوژی بتن مصالح نوین ساخت, http://www.modiriatsakht.org, اطلاعات …

مدیریت منابع انسانی در SAP – سامه آرا

ماژول مدیریت منابع انسانی SAP Human Capital Management کلیه فرایندهای منابع انسانی را بصورت یکپارچه با سایر ماژولهای مالی و لجستیک پوشش میدهد. … از ماژول‌هاي كليدي SAP در حوزه منابع انساني است كه از طريق آن امكان ورود، پيگيري و محاسبه اطلاعات مرتبط با کارکرد پرسنل فراهم مي‌‌‌‌شود، سپس اين اطلاعات به سيستم محاسبه …

کارشناسی ارشد ناپیوسته – دفتر برنامه ریزی آموزش عالی

اطلاعات بیشتر. آموزش و بهسازی منابع انسانی, کارشناسی ارشد ناپیوسته, 1384/03/21, فعال, اطلاعات بیشتر. االهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ….. فقه و مبانی حقوق اسلامی, کارشناسی ارشد ناپیوسته, 1370/10/22, فعال …. مدیریت MBA گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت, کارشناسی ارشد ناپیوسته, 1379/11/06, منسوخ

مشاهده چکیده – توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

الگوی هم‌ردیفی سیستم‌های مدیریت منابع انسانی جهت توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان. صفحه: 54تا … کلیدواژگان: یادگیری دوجانبه، اکتشاف، انتفاع، سیستم مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری. چکیده مقاله: … روش: برای تدوین فرضیات و مدل مفهومی پژوهش از مطالعات عمیق مبانی نظری با رویکرد قیاسی استفاده گردیده است. یافته‌ها و …

[PPT]رویکردهاو تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی .ppt

مبانی اولیه مدیریت منابع انسانی که زمینه پیدایش اداره امور کارکنان شد عبارت است از پیدایش مدیریت علمی از دیدگاه فنی بخصوص اصل دوم وسوم تیلورکه مدعی شد … مدل منبع-سیستم یارویکرد سیستمی :سازمان ازاجزای بهم پیوسته ای تشکیل شده که باهم کل واحدی را ایجاد می کنند از این رو اثر بخشی مستلزم درک تعاملات موثر مولفه های …

کتاب سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( مبانی نظری ، طرح ، …

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «سیستمهای اطلاعاتی مدیریت» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

مدیریتی

راهنمای عملی و روزآمد در قبال استفاده‌ اثربخش از منابع انسانی است. این کتاب با ذکر مثال ‌ها و نمونه‌ هایی از بهترین روش ‌های موجود، اطلاعاتی را در باب موضوعات زیر ارایه می‌نماید: برنامه‌ ریزی منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغلی، استخدام و گزینش، آموزش و توسعه، سیستم‌ های پرداخت مزایا، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، روابط میان کارکنان و …

سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،فناوری اطلاعات و …

توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم‌های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و … تئوری های حسابداری و چارچوب نظری، اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت، ارزیابی استانداردهای بین المللی، حسابداری تلفیقی، حسابداری مدیریت و سیستم های …

در تاريخ 06/دسامبر/2017 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط ofmas

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار